Vol. 129 No. 6A (2020): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt
Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tiến Dũng
5-13
CHỐNG SARS-CoV-2 : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Mậu Hùng
15-27
TÌNH HÌNH CÁC GIAI TẦNG TRONG QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC 1848–1871
PDF (Vietnamese)
Quỳnh Trần
29-41
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH THÔNG QUA DẠY HỌC TRÊN LỚP CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” (VẬT LÍ 10)
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Yến Sinh
43-52
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN ĐỒNG XUÂN
PDF (Vietnamese)
Phương Thảo Thị Võ, Dũng Tiến Nguyễn, Hà Dũng Hoàng
53-66
THỰC TRẠNG BẠO LỰC TRONG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phan Đức Duy, Lê Minh Đức, Lữ Thị Thanh Nga
67-75
XỬ LÍ TÌNH HUỐNG KHI TÁCH CHIẾT ADN TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Viết Xuân
77-91
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG QUAN HỆ LÀO - VIỆT NAM (1986-2016)
PDF (Vietnamese)
Phạm Đăng Nhật Thái
93-105
NHẬN DIỆN KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG VÙNG PHÚ XUÂN THỜI CHÚA NGUYỄN
PDF (Vietnamese)
Ho Dac Diem Thuong
107-118
KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH ĐA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Xuân Thành
119-130
NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG KẾT CẤU GIỄU NHẠI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2015
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Diễm Hằng
131-142
DIỄN NGÔN LỊCH SỬ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MURAKAMI HARUKI
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Tịnh Thy
143-154
CON NGƯỜI BẤT HẠNH TRONG KINH THÁNH CỦA MỘT NGƯỜI (CAO HÀNH KIỆN)
PDF (Vietnamese)
Hoàng Phi Hải
155-163
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA DẠY HỌC THAM QUAN THỰC ĐỊA
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Hàn Thy, Nguyễn Việt Phương
165-174
TƯ TƯỞNG THỰC HỌC CỦA FUKUZAWA YUKICHI VÀ Ý NGHĨA THAM CHIẾU CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Thuật
175-185
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền
PDF (Vietnamese)