Vol. 115 No. 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Văn Hảo
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN
Trần Lương
THIẾT KẾT BÀI HỌC TIẾP CẬN THEO LÝ THUYẾT MODULE (DESIGNING LESSON PLAN BASED ON THE MODULE THEORY)
Bùi Thị Thuận Ánh
MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG QUI ĐỊNH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN CHO DỰ THẢO VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN
Lê Đắc Tường
QUAN NIỆM TIÊU DAO TRONG VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM
Hồ Viết Hoàng
Văn hóa ứng xử đối với rừng tâm linh của người Cơ tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế
tran thi khanh
DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION - HAI PHIÊN BẢN MỘT CHỈ SỐ PHÂN LOẠI
Lê Thị Thúy Hằng
ĐỐI THOẠI TRONG ĐỜI SỐNG THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986
Hồ Văn Quốc
Tính nhạc trong khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại
Nguyễn Quang Hưng
Tính đa giọng điệu của hồi kí văn học sau 1975
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TỪ XA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG HỌC TỪ XA
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ SỞ TIẾP NHẬN TRONG VIỆC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỪ XA
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ.
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẰNG HÌNH THÚC TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON THUỘC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Tùng Lâm
NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
COI TRỌNG TỰ HỌC VÀ GIÁO DỤC TỪ XA TRONG XÃ HỘI HỌC TẬP
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
THẾ GIỚI HUYỀN THOẠI TRONG VĂN HÓA
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
TÂM LÝ HỌC LIÊN TƯỞNG, TÂM LÝ HỌC CẤU TRÚC VÀ QUAN NIỆM VỀ DẠY HỌC