Editorial Team

Võ Viết Minh Nhật, Đại học Huế - Trưởng ban

Nguyễn Thanh Bình, Đại học Đà Năng

Hoàng Hữu Hạnh, Học viện Bưu chính Viễn thông

Nguyễn Mậu Hân, Trường Đại học Khoa học - ĐHH

Phan Hòa, Trường Đại học Nông lâm - ĐHH

Phạm Khắc Liệu, Đại học Huế

Võ Thanh Tú, Trường Đại học Khoa học - ĐHH

Dương Tuấn Anh, VNPT Thừa Thiên Huế

Hoang Thị Lan Giao, Trường Đại học Khoa học - ĐHH

Lê Anh Phương, Trường Đại học Sư phạm - ĐHH

Đặng Xuân Vinh, Trường Đại học Khoa học - ĐHH