Vol 100, No 1 (2015)

CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v100i1

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Xuân Duy, Lê Nhật Hạ
Nguyễn Hiền Trang, Lê Thanh Long, Trương Thị Bích Phượng
Trần Đăng Khoa, Trần Thị Xuân Phương, Trần Thị Xuân An
Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hạnh Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Phương
Nguyễn Đình Thi, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Xuân Cẩm
Nguyễn Thị Thu Liên, Phan Thị Tường Vi
Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy, Tiền Vũ Linh, Lê Vĩnh Thúc
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục
Nguyễn Văn Minh, Lê Thanh Bồn
Võ Văn Phú, Võ Văn Qúy, Lê Thị Thu Phương
Nguyễn Tiến Vởn, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả
Lê Thị Khánh, Nguyễn Văn Quy
Nguyễn Thị Bích Đào, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Linh
Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Phúc Khoa, Võ Phạm Viên An
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Ngô Tiến Dũng, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn
Hoàng Đình Trung, Võ Đình Ba, Võ Văn Qúy, Nguyễn Duy Thuận
Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Đăng Hòa
Lê Thị Nam Thuận
Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi, Cao Thế Cảnh
Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Hồng Trang
Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung, Lã Văn Kinh, Phạm Quang Trung
Lê Đức Thạo, Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đình Phùng, Nguyễn Xuân An