Vol 94, No 6 (2014)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v94i6

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Liền, Vũ Thành Hưng, Trần Thanh Quỳnh Anh
Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng
Lê Như Cương, Lê Tiến Dũng
Đỗ Minh Cường, Đinh Vương Hùng, Nguyễn Thị Ngọc
Nguyen Duc Chung, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thanh Long
Lê Thị Diên, Phan Trọng Trí
Nguyễn Thị Hải, Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Trần Văn Nguyện
Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Ngọc Vỹ, Lê Xuân Ánh
Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Nguyễn Đức Hưng
Lê Thái Hùng, Ngô Tùng Đức
Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn
Võ Thị Mai Hương
Đàm Thị Huyền Trang
Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang
Nguyễn Văn Lợi, Phạm Duy Hưng
Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Đức Tuấn, Hồ Thị Cẩm Giang
Trịnh Thị Sen
Hồ Trung Thông, Nguyễn Văn Chào, Hồ Lê Quỳnh Châu, Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Vũ Chí Cương, Vũ Thị Khánh Vân, Sommer Sven
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyen Hien Trang, Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Văn Toản, Mai Khánh Trang, Phạm Thị Kim Chi, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Huế
Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc
Hoàng Huy Tuấn, Trần Thị Thúy Hằng
Lê Quang Vĩnh, Hoàng Công Phúc