Vol 91, No 3 (2014)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v91i3

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tôn Thất Chất
Trần Văn Cường
Trần Văn Dũng, Trần Thị Kim Hạnh
Trần Văn Dũng, Trần Thị Lê Trang
Trương Quang Dũng, Trần Hạnh Lợi, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Thanh Tâm
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng
Nguyễn Minh Hiếu, Đoàn Nhân Ái, Đặng Văn Cung
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Hồng Vân
Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Bích Phượng, Trương Văn Phong, Mai Văn Biên
Thái Thị Huyền, Lê Như Cương, Trần Thị Thanh Hà
Trần Thị Lệ, Đỗ Xuân Cẩm, Nguyễn Thị Vân
Đoàn Suy Nghĩ, Lê Thế Lương
Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa
Phan Đinh Phúc
Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Viết Tuân
Lê Quang Vinh, Ngô Thị Phương Anh, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt