Vol. 64 No. 1 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011
Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Văn Đa
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA ẾCH XANH ODORRANA CHLORONOTA (GüNTHER, 1876) Ở VÙNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hà Văn Hành, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thúy Hằng, Huỳnh Cao Vân
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
Hoàng Thị Kim Hồng
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI VÀ CỤM CHỒI TRONG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô ĐỎ (POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB.)
Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Đình Cường, Phạm Thị Thanh Mai
ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT GẠO CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU TRỒNG Ở THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đức Hưng, lê Viểt Vũ
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIỐNG LỢN ĐỊA PHƯƠNG (LỢN CỎ) ĐANG NUÔI TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Đức Hưng, Lê Viểt Vũ
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI VÀ SỨC SẢN XUẤT CỦA GIỐNG LỢN ĐỊA PHƯƠNG (LỢN CỎ) ĐANG NUÔI TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
Lê Thị Khánh, Phạm Thị Hà
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG KHOAI MỠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT LÁT CỦ GIỐNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Võ Văn Phú, Lê Thị Đào
ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TRÁP VÂY VÀNG - ACANTHOPAGRUS LATUS (HOUTTUYN, 1782) Ở VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ
Võ Văn Phú, Lê Văn Quảng, Dương Tuấn Hiệp, Nguyễn Duy Thuận
DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ RẠN SAN HÔ VEN BỜ ĐẢO CỒN CỎ TỈNH QUẢNG TRỊ ( )
Lê Đình Phùng, Lê Lan Phương, Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Mai Đức Trung
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE, YORKSHIRE & F1(LANDRACE x YORKSHIRE) NUÔI TRONG CÁC TRANG TRẠI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Lê Thị Hoa Sen, Phan Việt Toàn
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT TRONG AO HỒ Ở XÃ TRIỆU TRUNG, TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Song, Phan Hùng Vĩnh, Trương Thị Bích Phượng
NHÂN NHANH IN VITRO LAN KIM ĐIỆP (DENDROBIUM CHRYSOTOXUM) – MỘT LOÀI LAN RỪNG CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG
Võ Khắc Sơn, Trần Thanh Hải, Hoàng Thị Thái Hòa
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG GIỐNG LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Đình Thi, Lê Thị Quyên
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI HỢP LÝ CHO CẢI XANH (Brassica juncea) TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ LƯỚI CHE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
Lê Thị Thính, Đặng Thanh Long
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ CÀ CHUA CHUYỂN GEN CTB (CHOLERA TOXIN B SUBUNIT)
Hồ Trung Thông, Hồ Lê Quỳnh Châu
SỬ DỤNG KỸ THUẬT PCR-RFLP TRONG NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG THỊT LỢN
Hồ Trung Thông, Đàm Văn Tiện, Đỗ Văn Chung
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI KIỀNG SẮT Ở TỈNH QUÃNG NGÃI
Đỗ Đình Thục, Hồ Công Hưng, Hoàng Thị Thái Hòa
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA LAY ƠN MỚI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Đình Trung
ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC QUA CÔN TRÙNG THỦY SINH VÀ CHỈ SỐ SINH HỌC EPT Ở SUỐI TA LU, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Viết Tuân, Lê Thị Thúy Kiều
KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO TRONG VỤ ĐỒNG XUÂN Ở QUẢNG TRỊ