Vol 64, No 1 (2011)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v64i1

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Văn Đa
Hà Văn Hành, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thúy Hằng, Huỳnh Cao Vân
Hoàng Thị Kim Hồng
Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Đình Cường, Phạm Thị Thanh Mai
Nguyễn Đức Hưng, lê Viểt Vũ
Nguyễn Đức Hưng, Lê Viểt Vũ
Lê Thị Khánh, Phạm Thị Hà
Võ Văn Phú, Lê Thị Đào
Võ Văn Phú, Lê Văn Quảng, Dương Tuấn Hiệp, Nguyễn Duy Thuận
Lê Đình Phùng, Lê Lan Phương, Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Mai Đức Trung
Lê Thị Hoa Sen, Phan Việt Toàn
Nguyễn Văn Song, Phan Hùng Vĩnh, Trương Thị Bích Phượng
Võ Khắc Sơn, Trần Thanh Hải, Hoàng Thị Thái Hòa
Nguyễn Đình Thi, Lê Thị Quyên
Lê Thị Thính, Đặng Thanh Long
Hồ Trung Thông, Hồ Lê Quỳnh Châu
Hồ Trung Thông, Đàm Văn Tiện, Đỗ Văn Chung
Đỗ Đình Thục, Hồ Công Hưng, Hoàng Thị Thái Hòa
Hoàng Đình Trung
Nguyễn Viết Tuân, Lê Thị Thúy Kiều