Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN 2588-1205

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Hoang Trong Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 128, No 5B (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Economic and Development

Phan Văn Thành
Hoàng La Phương Hiền, Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo
Bùi Dũng Thể