Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN 2588-1205

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Hoang Trong Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Economic and Development

Phan Khoa Cuong, Tran Thi Bich Ngoc, Bui Thanh Cong, Vo Thi Quynh Chau
PDF
5–16
Phương Anh Nguyễn Như, Long Cao Hữu
PDF
17–31
Nguyễn Quang Phục
PDF
33–44
Trương Thị Hương Xuân, Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Tài Phúc
PDF
45–54
Duong Dac Quang Hao, Nguyen Thi Minh Hoa
PDF
55–65
Nguyen Uyen Thuong, Trường KT
PDF
67–80