Vol 126, No 5D (2017)

Hue University Journal of Science: Economics and Development

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Khoa DL, Trương Thị Thu Hà, Bạch Thị Thu Hà, Lê Thị Hà Quyên
5–14
Khoa DL, Phan Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Minh Nghĩa
15–28
Khoa dl, Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Trần Hữu Tuấn, Lê Vũ Thị Thảo Nhi
29–39
Khoa DL, Nguyễn Thị Hồng Ngọc
41–51
Khoa DL, Võ Viết Minh Nhật, Lê Văn Hòa
53–66
Khoa DL, Bùi Thị Tám, Lê Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Huế, Nguyễn Tuấn Nghĩa
67–77
Khoa DL, Nguyễn Thị Lệ Hương, Trương Tấn Quân
79–94
Khoa DL, Mai Lệ Quyên
95–106
khoa dl, Nguyễn Thị Thúy Vân
107–123
Khoa DL, Phạm Việt Hùng, Lại Xuân Thủy, Trần Hữu Tuấn
125–137
Khoa DL, Châu Thị Minh Ngọc, Đàm Lê Tân Anh
139–157
Khoa DL, Bùi Thị Tám, Trần Thị Ngọc Liên, Đào Thị Minh Trang
159–172
Khoa DL, Nguyễn Thị Minh Nghĩa
173–187
Khoa DL, Bạch Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Hà
189–203
Khoa DL, Lê Văn Hoài
205–218
Khoa DL, Lê Thị Ngọc Anh
219–230
Khoa DL, Lê Thị Kim Liên
231–244
Khoa DL, Trần Thị Ngọc Liên, Trần Thị Ngọc Diệp
245–259
Khoa DL, Lê Thị Hà Quyên
261–271