NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI CÂY NHÂN TRẦN CÁT (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) THÔNG QUA NUÔI CẤY MÔ SẸO

Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Diệu, Lê Thị Lệ Quyên, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Hồng Hải, Trần Quốc Dung

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4891

Abstract


Nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) là một loại cây dược liệu có giá trị phân bố ở một số vùng đất cát ven biển nhưng hiện nay đã không còn phổ biến. Để duy trì nguồn giống loại cây này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu tái sinh chồi in vitro cây nhân trần cát thông qua sự phát sinh callus. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian thích hợp để khử trùng mẫu lá, thân cây nhân trần cát là 10 phút, mẫu cuống lá là 6 phút với tỷ lệ mẫu nhiễm lần lượt là 18,52%; 7,04% và 0,00%. Môi trường thích hợp để tạo callus từ lá là MS cơ bản có bổ sung 0,30 mg/l NAA, tạo callus từ cuống lá 0,20 mg/l IBA và từ đoạn thân là 0,50 mg/l NAA; tỷ lệ tạo callus lần lượt là 80,55%, 66,67% và 76,39%. Môi trường MS cơ bản bổ sung 0,50 mg/l BAP và 0,10 mg/l NAA thích hợp để tạo chồi từ callus, tỷ lệ tạo chồi là 43,52% và số chồi/callus là 3,43.


Keywords


nhân trần cát, Adenosma indianum (Lour.) Merr., callus, chất điều hòa sinh trưởng, tái sinh chồi

References


Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiền, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mân, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn, (2006), 1000 cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

He L.C., Xuan L., Hua X.G., (2010), Tisue culture and rapid propagation of Adenosma glutinosum (L.) Druce. Plant Physiology Journal 46(6): 601-602.

Phạm Thị Lành, Trần Thị Ê Ly, Lê Phương Nhật (2015), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng tái sinh tự nhiên của cây nhân trần (Adenosma indiana (Lour.) Merr.) tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên năm học 2015-2016, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: 61-62.

Đỗ Tất Lợi, (2004), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội.

Murashige T., Skoog F., (1962), A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures. Physiologia Plantarum 15(3): 473-497.

Dương Thị Hồng Nhung, (2015), Nghiên cứu thành phần hóa học và họat tính sinh học của loài bồ bồ (Adenosma indiana (Lour) Merr.) phân bố ở địa bàn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên. Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất, Trường đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Tu R.P., Hu J.Y., Ji Q.Q., Xia G.H., Zheng B.S., (2012), Highly efficient in vitro adventitious shoot regeneration of Adenosma glutinosum (Linn.) Druce using leaf explants. African Journal of Biotechnology 11(29): 7542-7548.