TẠO DÒNG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI MANG VECTOR BIỂU HIỆN KHÁNG NGUYÊN S1C và S1C-CT24 CỦA VIRUS GÂY DỊCH TIÊU CHẢY CẤP Ở LỢN

Nguyễn Quang Đức Tiến, Lê Quang Mẫn, Nguyễn Duy Khiêm, Đặng Thị Trang, Nguyễn Ngọc Lương

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4903

Abstract


Virus PED (PEDV, Porcine epidermi diaherra virus) thuộc họ Coronaviridae, là nguyên nhân gây dịch tiêu chảy cấp trên lợn. Bệnh lây lan rất nhanh và gây tỷ lệ chết cao, có thể nói PEDV là một trong những mối lo ngại lớn của ngành chăn nuôi lợn trên toàn thế giới. Trình tự nucleotide mã hoá vùng quyết định kháng nguyên (epitope) S1C và peptide CT24 được chứng minh có khả năng cảm ứng tạo kháng thể trung hòa, thích hợp cho việc phát triển vắc-xin PEDV tái tổ hợp. Gần đây, chủng PEDV mới (HUA-PED45) thuộc nhóm G2b được phát hiện tại Việt Nam gây thiệt hại lớn cho các trại chăn nuôi heo. Hiện chưa có vắc-xin hiệu quả với chủng virus này. Trong nghiên cứu này, gen mã hóa S1C và gen dung hợp S1C-CT24 của chủng virus HUA-PED45 lần lượt được tổng hợp, phân tích trình tự và ghép nối vào vector biểu hiện pQE30 (Qiagen, Đức). Các vector biểu hiện được biến nạp vào tế bào vi khuẩn E.coli chủng M15 sẽ tạo cơ sở cho các nghiên cứu biểu hiện và sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp S1C và S1C-CT24, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh nguy hiểm này. 


Keywords


PEDV, S1C, S1C-CT24, Dịch tiêu chảy cấp ở lợn, E.coli M15

References


Chang, S. H., Bae, J. L., Kang, T. J., Kim, J., Chung, G. H., Lim, C. W., Jang, Y. S. (2002). Identification of the epitope region capable of inducing neutralizing antibodies against the porcine epidemic diarrhea virus. Molecules and cells, 14(2), 295–299.

Chia, M. Y., Hsiao, S. H., Chan, H. T., Do, Y. Y., Huang, P. L., Chang, H. W., Jeng, C. R. (2010). The immunogenicity of DNA constructs co-expressing GP5 and M proteins of porcine reproductive and respiratory syndrome virus conjugated by GPGP linker in pigs. Veterinary microbiology, 146(3–4), 189–199.

Cruz, D. J. M., Kim, C. J., & Shin, H. J. (2006). Phage-displayed peptides having antigenic similarities with porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) neutralizing epitopes. Virology, 354(1), 28–34.

Cruz, D. J. M., Kim, C. J., & Shin, H. J. (2008). The GPRLQPY motif located at the carboxy-terminal of the spike protein induces antibodies that neutralize Porcine epidemic diarrhea virus. Virus research, 132(1–2), 192–196.

Duy, D. T., Toan, N. T., Suphasawatt, P., & Thanawongnuwech, R. (2011). Genetic characterization of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) isolates from southern Vietnam during 2009–2010 outbreaks. Thai J Vet Med, 41(1), 55–64.

Ehrt, S., & Schnappinger, D. (2003). Isolation of plasmids from E. coli by alkaline lysis. In E. coli Plas-mid Vectors. Humana Press (235), 75–78).

Froger, A., & Hall, J. E. (2007). Transformation of plasmid DNA into E. coli using the heat shock method. Journal of visualized experiments, (6): 253.

Innis, M. A., Gelfand, D. H., Sninsky, J. J., & White, T. J. (2012). PCR protocols: a guide to methods and applications. Academic press.

Kim, Y. K., Lim, S.-I., Lim, J.-A., Cho, I.-S., Park, E.-H., Hien, N. B., An, D.-J. (2015). A novel strain of porcine epidemic diarrhea virus in Vietnamese pigs. Archives of virology, 160(6), 1573–1577.

Klein, R. D., Selsing, E., & Wells, R. D. (1980). A rapid microscale technique for isolation of recombinant plasmid DNA suitable for restriction enzyme analysis. Plasmid, 3(1), 88–91.

Lei, X., Yang, Y., Xu, Y., Zhao, P., Wang, B., & Huang, Y. (2018). Progress in serology and clinical diagnosis of porcine epidemic diarrhea virus. Journal of Zhejiang University (Agriculture & Life Sciences), 44(2), 149–156.

Song, D., Moon, H., & Kang, B. (2015). Porcine epidemic diarrhea: a review of current epidemiology and available vaccines. Clinical and experimental vaccine research, 4(2), 166–176.

Song, D., & Park, B. (2012). Porcine epidemic diarrhoea virus: a comprehensive review of molecular epidemiology, diagnosis, and vaccines. Virus genes, 44(2), 167–175.

Sun, D. (2008). Identification of porcine epidemic diarrhea virus S protein epitope and preliminary screening of receptor binding domain. (Luận án Tiến sĩ), Chinese Academy of Agricultural Sciences.

Sun, D., Feng, L., Shi, H., Chen, J., Cui, X., Chen, H., Tong, G. (2008). Identification of two novel B cell epitopes on porcine epidemic diarrhea virus spike protein. Veterinary microbiology, 131(1–2), 73–81.

Tiến, N. T., Hằng, V. T. T., Lệ, H. T. M., Hiên, N. B., & Phan, L. V. (2013). Một số đặc điểm sinh học phân tử của virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn (Porcine Epidemic Diarrhea-PED) tại Quảng trị, Thái nguyên và Thái bình từ năm 2011–2013. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 13(7), 1089-1100.

Toàn, N. T., Duy, Đ. T., & Lời, T. (2013). Đặc trưng kiểu gene S và gene M của porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) gây bệnh tiêu chảy cấp trên heo trong giai đoạn từ 2011–2013. Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Trí, H. M., Việt, N. H., & Hải, N. N. (2017). Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus gây bệnh tiêu chảy cấp (Porcine epidemic diarhea virus-PEDV) trên heo nái và xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh PED tại tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 52, 1–7.