Vol 80, No 2 (2013)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v80i2

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Phước Hồng Châu
Nguyễn Việt Đức
Nguyễn Thị Duyến
Hoàng Thị Hương Giang
Nguyễn Đăng Hào, Le Van Nam
Hoàng La Phương Hiền, Tran Nguyen Hung
Tran Thi Hoa
Lê Phạm Hoài Hương, Nguyen Van Tuan
Tran Thi Ngoc Lien
Phạm Hồng Nhung
Nguyễn Quang Phục
Nguyễn Tài Phúc, Nguyễn Lê Hiệp
Dương Thị Hải Phương
Trịnh Văn Sơn, Hoang Quang Thanh, Nguyen Van Duc, Le To Minh Tan, Pham Phuong Trung
Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính
Bùi Đức Tính, Bùi Dũng Thể
Trương Thị Hương Xuân