Vol 76, No 7 (2012)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh
Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt, Hồ Trí Qúy
Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Phan Quỳnh Như
Nguyễn Văn Đăng
Đào Mộng Điệp
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Minh Hiền
Trần Văn Hòa
Phạm Văn Học
Hoàng Thị Huế
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Minh Hưng
Lê Phạm Hoài Hương
Nguyễn Xuân Khoát
Trương Huỳnh Kỳ
Cao Đình Lành
Cao Xuân Long
Trần Thị Mai Nhân
Mai Nữ Mỹ Nhân
Vũ Thị Sơn
Đỗ Thị Qúy Thu
Phan Đồng Châu Thủy
Nguyễn Phước Cát Tường, Đinh Thị Hồng Vân
Trần Quang Tuyết
Lưu Thị Hồng Việt
Phạm Phúc Vĩnh