Vol. 126 No. 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường
HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường

Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment

Nguyễn Hữu Huy
5-13
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TIÊU CHUẨN CHO MÓNG NÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Thị Ngọc Yến
15-26
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỐ KẾT THẤM VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ m=Ch/CV CỦA CÁC THÀNH TẠO ĐẤT YẾU PHỔ BIẾN Ở ĐỒNG BẰNG QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG
Lê Văn Lợi, Nguyễn Đăng Độ
27-38
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyen Hoang Khanh Linh, Lê Nguyễn Gia Phong
39-48
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA
Nguyen Hoang Khanh Linh, Đinh Phước Quang Huy, Nguyễn Thanh Hiếu Trung
49-60
ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN 3D PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG LỘC THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG
La Dương Hải
61-71
KHẢ NĂNG HÓA LỎNG VÀ ĐỘ LÚN SAU HÓA LỎNG CỦA ĐẤT CÁT HẠT MỊN HỆ TẦNG NAM Ô VÙNG ĐỒNG BẰNG QUẢNG TRỊ
Nguyễn Thị Hồng Nụ
73-89
QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (ÁP DỤNG CHO ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN ĐÀ NẴNG)
Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Trung, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Đặng Quốc Tiến
91-105
Sự biến động theo độ sâu của đặc điểm trầm tích đầm Sam khu vực huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Thị Thủy, Wada Hideki, Nguyễn Thị Hồng Nụ
107-118
Đặc điểm khoáng vật và địa hóa của vỏ phong hóa trên đá magma phức hệ Đại Lộc ở khu vực A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế