Vol. 127 No. 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường
HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường

Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment

Đặng Quốc Tiến, Nguyễn Thanh
5-15
ENGINEERING PROPERTIES OF THE QUARTERNARY SEDIMENTS IN QUANG TRI - THUA THIEN HUE COASTAL PLAIN
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
17-28
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐẾN ĐỘ ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC VÙNG ĐỒI NÚI QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Ngô Tự Do
29-36
DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG KỶ ĐỆ TỨ VỚI SỰ HIỆU CHỈNH ẢNH HƯỞNG SỤT LÚN KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI TẠI ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Trần Phong Lan, Phạm Khắc Liệu
37-44
ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ ƯỚC TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Ngô Tự Do
45-52
ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ SỤT LÚN CÁC ĐỨT GÃY TÂN KIẾN TẠO – KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Truong Hieu Thao, Hoang Ho Dac Thai
53-63
Đặc điểm của thảm thực vật vùng đất cát nội đồng ngập nước tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
PDF (Vietnamese)
Võ Trọng Quang, Hoàng Trọng Sĩ, Phạm Quốc Quân
65-71
ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE DO TIẾP XÚC KHÍ H2S VÀ NH3 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PDF (Vietnamese)
Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Thái Hùng, Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Khương Duy, Le Thái Thuy Nhi
73-85
Đa dạng thành phần loài thực vật phân bố ở đồi Hồng, Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
PDF (Vietnamese)