TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ THEO b-LEARNING

Abstract

Quá trình tự học (QTTH ) của học sinh (HS) có thuận lợi rất lớn về mặt thời gian, nhưng lại gặp phải khó khăn là thiếu tư liệu học tập và không có sự định hướng của giáo viên (GV), nên QTTH thường không đạt được hiệu quả mong muốn. Việc xây dựng được hệ thống e-Learning và tổ chức dạy học theo mô hình kết hợp b-Learning sẽ phát huy những thuận lợi đồng thời khắc phục được những khó khăn trên.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A.4558
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho HS, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội.
  2. Lê Đình, Trần Huy Hoàng (2005), Cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng năng lực TH, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm ngành vật lý, Đề tài khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
  3. Nguyễn Văn Hồng (2011), Ứng dụng e-Learning trong dạy học môn Toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực TH cho HS trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện khoa học giáo dục Việt Nam
  4. Nguyễn Danh Nam (2007), Xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến phần hình học trực tuyến cho sinh viên sư phạm ngành Toán, luận văn thạc sĩ giáo dục học, ĐHSP, Đại học Thái Nguyên.
  5. Đỗ Ngọc Thống (2013). Định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, Hội thảo Một số vấn đề chung về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Hà Nội.