ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆN TRỢ MỸ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI KỲ 1954-1975

Abstract

Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện các mục tiêu chính trị - quân sự của mình ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975, lĩnh vực văn hóa giáo dục luôn được Mỹ chú trọng, coi đó như là nội dung không thể thiếu trong hệ thống các chính sách của Washington đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đến đầu những năm 1970, ảnh hưởng Mỹ đối với giáo dục đại học miền Nam ngày một rõ nét, nó lấn át hoàn toàn mô hình giáo dục đại học Pháp vốn hiện diện lâu dài trước đó thông qua các chương trình du học, các hỗ trợ về tài chính cũng như về phương tiện, tài liệu cho các viện đại học, các kế hoạch cải tổ nhằm gây dựng mô hình quản trị đại học mới theo mô hình Mỹ, điều chỉnh nội dung và chương trình giảng dạy theo triết lý thực dụng của giáo dục Mỹ …
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5164
PDF (Vietnamese)