Vol. 128 No. 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt
Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tiến Dũng
5-16
ĐỐI DIỆN VỚI CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ
PDF (Vietnamese)
Ngân Thị Nguyễn
17-28
ĐỀ TÀI TRONG TIỂU THUYẾT CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI TỪ GÓC NHÌN GIỚI
PDF (Vietnamese)
Trang Thị Thùy Nguyễn
29-41
QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN HÓA HỌC
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Tận
42-47
NHÌN LẠI NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA SOGA UMAKO (551 - 626), SHOTOKU TAISHI (574 - 622) VÀ TAICA (626 - 671) ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC CẢI CÁCH NHẬT BẢN
PDF (Vietnamese)
Phạm Ngọc Bảo Liêm
49-62
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆN TRỢ MỸ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI KỲ 1954-1975
PDF (Vietnamese)
Nguyen Thi Linh Tú
63-76
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ Ở TRUNG QUỐC
PDF (Vietnamese)
Trần Thị Tâm
77-90
HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG GIỮA NHẬT BẢN VÀ AYUTTHAYA THẾ KỶ XVII
PDF (Vietnamese)
Võ Thị Mai Hoa
99-101
BIẾN THỂ TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Phương Lan
103-111
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phan Thanh Nhất
113-120
ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ TRONG ĐỒNG KHỞI Ở CÁC TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN (1964–1965)
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
121-130
NHÂN VẬT MỆ TRONG GIAI THOẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Ngô Đức Lập
131-138
VUA MINH MẠNG VỚI NẠN “QUAN THAM LẠI NHŨNG”
PDF (Vietnamese)
Đinh Thị Hồng Vân
139-149
THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Đăng Nhật
151-166
XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP SỬ DỤNG THANG ĐO NĂNG LỰC TÍNH TOÁN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
PDF (Vietnamese)
Lê Vũ Lê Vũ Trường Giang
167 -176
Hoàng đế Rome, vương quyền với sự phát triển của Đế chế thời kỳ Pax Romana (27TCN - 180)
PDF (Vietnamese)