ĐỐI DIỆN VỚI CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ

Abstract

Chủ nghĩa thực dụng là đặc sản tinh thần của nước Mỹ. Không ít nhà nghiên cứu đã cho rằng chủ nghĩa thực dụng là lịch sử thu gọn của nước Mỹ từ khi phát hiện ra châu Mỹ đến những năm đầu thế kỷ XX.

                 Với nước Mỹ, Chủ nghĩa thực dụng là một trong những nhân tố làm nên tính cách Mỹ và văn hoá Mỹ . Với thế giới chủ nghĩa thực dụng là một trào lưu triết học lớn và một phân mảng của văn hoá phương Tây hiện đại. Vì thế đối diện khách quan với chủ nghĩa thực dụng Mỹ là đảm bảo tính khoa học cho các tiếp cận về người Mỹ, nước Mỹ, văn hoá Mỹ.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5213
PDF (Vietnamese)

References

 1. . Tuyển chọn từ tạp chí Người đưa tin UNESCO (2016),Những vấn đề xuyên thế kỷ Phỏng vấn các nhà hoạt động khoa học, giáo dục, văn hoá nghệ thuật hàng đầu thế giới, Nxb Thế giới , Hà Nội
 2. .C.Mác – Ph. Ăn ghen( 1995), Toàn tập Tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội , tr 156
 3. . https://www.dkn.tv/giao-duc/hoc-tieng-anh/bai-dien-thuyet-truyen-cam-hung-manh-me-cua-tong-thong-trump-dung-bao-gio-bo-cuoc.html
 4. . Lưu Phóng Đồng (2004) ,Giáo trình hướng tới thế kỷ 21 Triết học phương Tây hiện đại , Nxb lý luận chính trị , Tp HCM
 5. . Bùi Đăng Duy – Nguyễn Tiến Dũng ( 2009) , Triết học Mỹ, Nxb CTQG, Hn, 2009
 6. . Nguyễn Thái Yên Hương (2005), Liên bang Mỹ: Đặc điểm xã hội – Văn hoá, Nxb VH- TT, Hà Nội
 7. . I.R. Kohls ( 1989), Người Mỹ sống bằng những giá trị nào, Tạp chí Xã hội học, số 2
 8. [ 8]. A History of American Philosophy (1947), Columbia University Press
 9. . Angeles, Peter (1992), Dictionary of Philosiphy, New York Happer Collins Pulishers
 10. [ 10]. Blckburn, S. (2005), The Oxford of Philosophy, Oxford University Press
 11. . Rosenbaum,P.(2015) Make Our Ideas Clear : Pragmatism in Psychoanalyst, Information Age Publishing