NHÂN VẬT MỆ TRONG GIAI THOẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mệ có thể xem là một nhân vật đặc thù của giai thoại Thừa Thiên Huế, trong đó hội tụ cả 3 bình diện: con người dân dã, con người hoàng tộc và con người tài hoa. Nhân vật này đã góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng của giai thoại Thừa Thiên Huế, khẳng định vai trò của địa lý, văn hóa và con người vùng miền trong văn học dân gian.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5275
PDF (Vietnamese)

References

  1. Tôn Thất Bình (1998), Tổng tập văn học dân gian Thừa Thiên Huế, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
  2. Tôn Thất Bình (2004), Nụ cười xứ Huế, NXB Thuận Hóa, Huế.
  3. Lê Văn Chưởng (2010), Đặc khảo văn học dân gian Thừa Thiên Huế, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.
  4. Bùi Minh Đức (2004), Từ điển tiếng Huế, NXB Văn học, TP Hồ Chí Minh.
  5. Nguyễn Thị Bích Hà (2013), Giai thoại – Một thể loại văn học dân gian, http://nguvan.hnue.edu.vn/Nghiencuu/Vanhocdangian/tabid/99/newstab/55/Default.aspx
  6. Triều Nguyên (2010), Tổng tập văn học dân gian xứ Huế, tập 2, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.