THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Abstract

Experiments holds an important part in teaching chemistry in high school. 2018 General Education Program of chemistry highlights practicality, helping student gaining ability to conduct experiments and apply chemistry knowledge. Thus, investigation on usage of chemistry experiments is extremely vital. Survey result is scientific basic to determine solution accordingly to develop qualification in teaching and studying chemistry. This writing introduces survey result in experiment application and orienting measures to use chemical experiments to develop students' capacity, meeting the requirements of the general education program 2018.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6340

References

  1. Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới.
  2. Từ điển tiếng Việt (2003). NXB Đà Nẵng.
  3. Trịnh Văn Biều - Lê Trọng Tín - Trang Thị Lân - Vũ Thị Thơ - Trần Thị Vân (2001). Xây dựng hệ thống thí nghiệm thực hành lý luận dạy học hoá học, Thông báo khoa học của các trường đại học, Hà nội.
  4. Vũ Dũng (2008) (chủ biên). Từ điển tâm lí học. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Viện Tâm lý học.
  5. Weitnert, F. E. (2001). Concept of competence: a conceptual clarification. In D.S.Rychen., & L.H.S lganik. (Eds.), Defining and selecting key competencies (pp. 45e66). Göttingen: Hogrefe.
  6. . Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2011). Một số vấn đề chung về đổi mới PP dạy học ở trường trung học. NXB ĐH Sư phạm Hà nội.