CÂY TRE, CON CÒ -SẮC MÀU CƠ BẢN XÃ HỘI CỔ TRUYỀN VÀ SỰ AN LÀNH CỦA MÔI TRƯỜNG HIỆN ĐẠI

Abstract

Cây tre ,con cò là những linh vật của làng quê Việt Nam . Cò là biểu tượng cho những giá trị tích cực của người phụ nữ thôn quê và bình dân lao động. Tre là thành tố không thể thiếu của lịch sử làng quê.

 Màu xanh của tre và màu trắng của cò, trong chừng mực nào đó đã hiển lộ những dấu hiệu đặc sắc của xã hội cổ truyền. Trong xã hội hiện đại: màu xanh của tre, màu trắng của cò là màu của môi trường an lành  và  xã hội bình yên .

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6D.6846
PDF

References

  1. Vũ Ngọc Phan (2021), Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Nxb Văn Học, HN.
  2. Đinh Gia Khánh – Chu Xuân Diên (1972), Văn học dân gian (tập1), Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, HN.
  3. Phạm Quỳnh (2001), Luận giải văn học và Triết học, Nxb Văn hoá Thông tin, HN.
  4. Nguyễn Thị Ngọc (Chủ biên), Chính sách bảo vệ môi trường của một số nước châu Âu và gọi mở cho Việt Nam, NXB KHXH, 2019
  5. https://kenh14.vn/buc-thu-cua-thu-linh-da-do-loi-canh-tinh-tu-qua-khu-trong-nhung-ngay-amazon-bung-chay-20190823235110635.chn truy cập ngày 18/3/2022
  6. Nguyễn Huy Thiệp(2003), Truyện Ngắn, Nxb Vănhọc