Vol. 131 No. 6D (2022): Khoa học Xã hội nhân văn
Khoa học Xã hội nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Thành Nam, Phan Quốc Dũng
5-14
CÔNG LUẬN NƯỚC PHÁP VÀ HÀ LAN VỚI CÁCH MẠNG MỸ (1775-1783)
PDF
Thị Hà Nguyễn
14-26
MỨC ĐỘ SẴN SÀNG HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Nguyễn Tiến Dũng
27-42
NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐỊNH HÌNH LỐI ĐI CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN
PDF
Hoàng Văn Hiển
43-56
QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VĂN HÓA, GIÁO DỤC VIỆT NAM - HÀN QUỐC
PDF
Thị Tiềm Lê
57-66
BIỂU TƯỢNG CÁ HÓA RỒNG TRONG TRANG TRÍ KIẾN TRÚC TẠI ĐẠI NỘI HUẾ
PDF
Thị Bích Ngọc Nguyễn, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Lê Thị Hồng Hạnh, Cao Thị Xuân Liên, Nguyễn Thị Bích Hằng
77-86
THÚC ĐẨY VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
PDF
Nguyễn Bảo Nguyên Quách
87-100
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
PDF
Nguyễn Hoàng Tuệ Anh
101-108
CÂY TRE, CON CÒ -SẮC MÀU CƠ BẢN XÃ HỘI CỔ TRUYỀN VÀ SỰ AN LÀNH CỦA MÔI TRƯỜNG HIỆN ĐẠI
PDF
Nguyễn Hoàng Sơn, Mai Văn Chân, Huỳnh Thị Diễm Hằng; Nguyễn Trọng Quân
109-120
TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 THPT
PDF
Lê Quang Dung, Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh, Dương Anh Tuấn
121-131
THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT- ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Minh Tien Phan, Nguyễn Hoài Anh, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Nguyễn Thế Sinh
133-144
NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CỦA HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ- 02 TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
PDF
Nguyễn Linh
145-159
ẨN DỤ NGỮ PHÁP TRONG PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN VĂN BẢN HỢP ĐỒNG KINH TẾ THEO LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
PDF
Trịnh Đông Thư
161-168
SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ẢO ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
PDF
Hoàng Thị Thảo
169-181
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ CHO CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PDF
Thị Hoài Phương Nguyễn
183-194
NGUỒN LỰC HỖ TRỢ HỌC SINH ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG (NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LINH, THÀNH PHỐ HUẾ)
PDF
Trong Thanh Do, Gia Thủy Phan Bùi
195-212
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TOUR DU LỊCH ẢO TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
PDF