Vol. 131 No. 6D (2022): Khoa học Xã hội nhân văn
Khoa học Xã hội nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thị Hoài Phương Nguyễn
NGUỒN LỰC HỖ TRỢ HỌC SINH ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG (NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LINH, THÀNH PHỐ HUẾ)
Hoàng Văn Hiển
QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VĂN HÓA, GIÁO DỤC VIỆT NAM - HÀN QUỐC
Lê Thành Nam, Phan Quốc Dũng
CÔNG LUẬN NƯỚC PHÁP VÀ HÀ LAN VỚI CÁCH MẠNG MỸ (1775-1783)
Thị Tiềm Lê
BIỂU TƯỢNG CÁ HÓA RỒNG TRONG TRANG TRÍ KIẾN TRÚC TẠI ĐẠI NỘI HUẾ
Nguyễn Linh
ẨN DỤ NGỮ PHÁP TRONG PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN VĂN BẢN HỢP ĐỒNG KINH TẾ THEO LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
Thị Hà Nguyễn
MỨC ĐỘ SẴN SÀNG HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
Hoàng Thị Thảo
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ CHO CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trịnh Đông Thư
SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ẢO ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
Nguyễn Hoàng Tuệ Anh
CÂY TRE, CON CÒ -SẮC MÀU CƠ BẢN XÃ HỘI CỔ TRUYỀN VÀ SỰ AN LÀNH CỦA MÔI TRƯỜNG HIỆN ĐẠI
Nguyễn Bảo Nguyên Quách
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
Nguyễn Tiến Dũng
NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐỊNH HÌNH LỐI ĐI CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN
Minh Tien Phan, Nguyễn Hoài Anh, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Nguyễn Thế Sinh
NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CỦA HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ- 02 TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
Thị Bích Ngọc Nguyễn
THÚC ĐẨY VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Nguyễn Hoàng Sơn, Mai Văn Chân, Huỳnh Thị Diễm Hằng; Nguyễn Trọng Quân
TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 THPT
Lê Quang Dung
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT- ĐẠI HỌC HUẾ
Trong Thanh Do, Gia Thủy Phan Bùi
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TOUR DU LỊCH ẢO TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19