T TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

Abstract

Hiện nay, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp và mua bán dược phẩm ngày càng phát triển và diễn ra với số lượng lớn. Thực tiễn đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch Covid – 19 vừa qua. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm nói riêng. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ tập trung phân tích các quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm, thực tiễn thi hành và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành các quy định pháp luật về vấn đề này.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7115

References

 1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 2. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010
 3. Luật Dược năm 2016
 4. Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
 5. Quyết định số 7868/QĐ-BYT năm 2018 của Bộ Y tế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.
 6. Nguyễn Thị Vân Anh (2010), Tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội thảo khoa học Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện, Trường Đại học Luật Hà Nội
 7. Nguyễn Đức Minh (2008), Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5/2008
 8. MUTRAP, Chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xem tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/SanPham/TaiLieuDuAnMuTrap/GT%2C%20STK/LuatBaoVeQuyenLoiNTDQuyen6.pdf, truy cập ngày 14/01/2023
 9. Xuân Thành (2021), Dược phẩm Sài Gòn bị xử phạt do hành nghề dược không có chứng chỉ, xem tại: https://www.phapluatplus.vn/y-te/duoc-pham-sai-gon-bi-xu-phat-do-hanh-nghe-duoc-khong-co-chung-chi-d170328.html, truy cập ngày 15/01/2023
 10. Bộ Công Thương (2021), Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thuốc đông y gia truyền, thực phẩm chức năng giả do Cục QLTT Hà Nam chuyển giao, xem tại: https://moit.gov.vn/quan-ly-thi-truong/khoi-to-vu-an-san-xuat-buon-ban-thuoc-dong-y-gia-truyen-thuc.html, truy cập ngày 15/01/2023
 11. Thái Bình (2021), Cục Quản lý Dược cảnh báo hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc để đưa ra thị trường, xem tại: https://suckhoedoisong.vn/cuc-quan-ly-duoc-canh-bao-hanh-vi-tay-xoa-thay-doi-han-dung-cua-thuoc-de-dua-ra-thi-truong-169211205183330142.htm, truy cập ngày 15/01/2023
 12. Xem tại: https://kinhtedothi.vn/loan-gia-thuoc-loi-tai-ai-bai-2-ai-quan-gia-thuoc.html, truy cập ngày 15/01/2023