XÂY DỰNG BÀI TẬP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

Abstract

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là một trong năng lực quan trọng cần hình thành và phát triển cho học sinh được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông (2018). Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát 221 giáo viên đang giảng dạy vật lí ở các trường Trung học phổ thông, bài báo tập trung phân tích thực trạng, đề xuất các nguyên tắc và quy trình xây dựng bài tập vật lí theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Vật lí và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.7152
PDF

References

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Vật lí (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).
  3. Đinh Quang Báo (2013), Đề xuất mục tiêu và chuẩn trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Hội thảo “Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015”.
  4. Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Ngọc Quý (2019), Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí Trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.
  5. Lê Văn Giáo (chủ biên), Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Lan Ngọc, Nguyễn Viết Thanh Minh (2018), Lý luận dạy học Vật lý, Nhà xuất bản Đại học Huế.
  6. Thái Duy Tuyên (2006), Phương pháp dạy học truyển thống và đổi mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
  7. John Erpenbeck (1999), Die Kompetenzbiographie. Strategien der Kompetenzentwicklung durch selbstorganisiertes Lernen und multimediale Kommunikation, zus. mit Volker Heyse 1999, 2. Auflage 2007.