Vol. 132 No. 6D (2023): Khoa học Xã hội Nhân văn
Khoa học Xã hội Nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Minh Thành Ho
5-15
THÁCH THỨC PHÁP LÝ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
PDF
Dương Thị Hải Vân
17-27
VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ NỮ THẦN Ở THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Hải Nam Nguyễn
29-44
XÂY DỰNG BÀI TẬP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ
PDF
Le Thi Phuong Chi, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy
NGHIÊN CỨU VỀ SỰ LO LẮNG KHI HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
Thị Trúc Quỳnh Hồ, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Bá Phu
ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ
Thị Nhung Dương
CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
Võ Quang Trung
ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA ĐẠI HỌC HUẾ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Thi Mai Hoa Vo
TỪ MƯỢN HÁN KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CỦA SINH VIÊN
Như Quỳnh Nguyễn, Thị Ngân Võ
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ
Xuân Nhựt Huỳnh
THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lê Nam Trung Hiếu
CHỦ NGHĨA LÝ TƯỞNG TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HOA KỲ VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TẠI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT: GÓC NHÌN TỪ ‘’BẢN YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂN AN NAM’’ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Đoàn Đức Lương
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG XÁC LẬP, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NHÃN HIỆU TẬP THỂ MANG YẾU TỐ ĐỊA DANH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
Tôn Thất Nhân Tước
PHÁP LUẬT VỀ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cao Thị Xuân Liên
THỰC TẾ ÁP DỤNG HÌNH THỨC DẠY HỌC KẾT HỢP GIỮA TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ: THE IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING AT UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES, HUE UNIVERSITY
Thi Tố Quyên Lê
NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC SINH KẾ DU LỊCH CỦA HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH AN GIANG
Cao Khoa Đặng, Thùy Linh Nguyễn Hoàng, Diễm Khánh Đoàn Vương, Hồng Đức Võ Nữ, Hồng Nhi Nguyễn Thị, Đăng Thư Nguyễn Thị, Bình Thắng Trần
SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020