Vol. 126 No. 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tất Thắng
5-15
VAI TRÒ CỦA THAI XUYÊN TRẦN QUÍ CÁP TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN ĐẦU THẾ KỶ XX
PDF (Vietnamese)
Liêu Linh Chuyên, Trịnh Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Tuyết Nhung
17-27
ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG TRONG KHUNG NĂNG LỰC NGÔN NGỮ TIẾNG HÁN
PDF (Vietnamese)
Liêu Thị Thanh Nhàn
29-39
HOÁN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI BIỂU TRƯNG CHO TÍNH CÁCH VÀ TƯ DUY TRONG TỤC NGỮ TIẾNG HÁN
PDF (Vietnamese)
Chu Đình Lộc, Hồ Hải Hưng
41-48
CÔNG CUỘC MỞ ĐẤT CỦA CHÚA NGUYỄN Ở VÙNG KAUTHARA - CHAMPA THẾ KỶ XVII
PDF (Vietnamese)
Trần Huyền Sâm, Nguyễn Thị Ngọc Hân
49-60
NHÂN VẬT LỊCH SỬ HITLER TRONG TIỂU THUYẾT "NỬA KIA CỦA HITLER" (ERIC-EMMANUEL SCHMITT)
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Minh Phương
61-70
NGHỀ ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
PDF (Vietnamese)
Lưu Anh Rô
71-82
VỀ Ý CHÍ CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA GIỚI CHỨC LÃNH ĐẠO CAO CẤP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
PDF (Vietnamese)
Trần Khánh Phong
83-91
TÂM THỨC VỀ SIÊU VIỆT HIỆN SINH TRONG THƠ XUÂN DIỆU
PDF (Vietnamese)
Vo Thi Huong Thuy
93-104
MỘT SỐ THỦ PHÁP LIÊN VĂN BẢN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Quang
105-114
ĐẶC TRƯNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI
PDF
Lê Thị Thanh Xuân
115-122
XU HƯỚNG NỮ QUYỀN TRONG SÁNG TÁC CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thế Tình
123-132
Đánh giá thực trạng thể lực của sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế
PDF (Vietnamese)
Đào Thu Hiền
133-142
GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
PDF (Vietnamese)
Cao Nguyễn Khánh Huyền
143-154
QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, ODA GIỮA NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1995 – 2015
PDF (Vietnamese)
Phạm Ngọc Lư, Phạm Ngọc Lư
155-165
TIỂU THUYẾT GIA NIKOS KAZANTZAKIS VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐỨC TIN
PDF (Vietnamese)
chu đình kiên
167-176
VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT KHÔNG SỐ PHẬN CỦA KERTÉSZ IMRE TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA – LỊCH SỬ
PDF (Vietnamese)
Lu Thuy Lien
177-187
NHẬN THỨC VÀ TIẾP CẬN KÊNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA CƯ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Nhìn từ đối tượng nghèo và đồng bào dân tộc Cơ Tu)
PDF (Vietnamese)
nguyen thanh huy
189-202
MỘT SỐ BIỂU HIỆN NGỮ NGHĨA TÌNH THÁI CỦA TỪ “MÀ” TRONG TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG
PDF (Vietnamese)
Hoàng Thị Phương
203-213
PHÂN TẦNG XÃ HỘI VỀ THU NHẬP VÀ CHI TIÊU Ở VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Pham Duc Thuận
215-222
CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI TRONG THỰC HIỆN QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC 1962 – 1963
PDF (Vietnamese)