Vol. 127 No. 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018
Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh
5-14
DỊCH THUẬT CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC HUYỀN ẢO Ở VIỆT NAM – NHỮNG THÀNH TỰU VÀ ĐIỂM NHẤN
PDF (Vietnamese)
Phan Phương Thanh
15-20
HÌNH TƯỢNG NGỰA TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN TRI NHẬN
PDF (Vietnamese)
Quảng Văn Ngọc
21-32
DỮ LIỆU LỊCH SỬ TRONG TRUYỆN TRUYỀN KỲ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thùy Trang
33-40
HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI CHỐI BỎ ĐÔ THỊ TRONG TIỂU THUYẾT ĐỖ PHẤN
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Sỹ Thanh, Phùng Đình Mẫn
41-54
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THI TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – ĐẠI HỌC HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Văn Dũng
55-64
GIA PHONG XỨ HUẾ TỪ GÓC NHÌN DI SẢN PHỦ ĐỆ
PDF (Vietnamese)
pham trong luong
65-75
BIẾN ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƯỜI M’NÔNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH
PDF (Vietnamese)
Trần Thanh Thủy
77-92
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở TRỊ - THIÊN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, GIAI ĐOẠN 1963 – 1965
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Bích Hạnh
93-101
VẤN ĐỀ DỤC TÍNH NỮ GIỚI TRONG TIỂU THUYẾT CÔ GÁI CHƠI DƯƠNG CẦM CỦA ELFRIEDE JELINEK
PDF (Vietnamese)
võ anh tuấn
103-109
VỀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA JIDDU KRISHNAMURTI
PDF (Vietnamese)
Dương Thúy Hiền
111-122
Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar đối với Trung Quốc từ năm 2011 đến nay
PDF (Vietnamese)
Chu Đình Kiên, Lê Chí Quốc Minh
123-135
CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CHUYỆN NGÕ NGHÈO CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Diễm Hương
137-146
SÁNG TẠO TRUYỀN THỐNG: BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA MỚI CỦA LỄ TẾ NAM GIAO ĐƯỢC PHỤC DỰNG TRONG FESTIVAL HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hồ Văn Quốc
147-157
Cuộc cách mạng ngôn ngữ trong thơ tượng trưng Việt Nam
PDF (Vietnamese)
Nguyen Hong Dung, Nguyễn Xuân Thành
158-166
Ngôn ngữ giễu nhại trong văn xuôi hậu hiện đại Việt Nam
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Mậu Hùng
167-179
KHẢ NĂNG DÂN TỘC VÀ QUỐC TẾ CỦA VẤN ĐỀ NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ XIX
PDF (Vietnamese)