Vol. 126 No. 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology
Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

Research Articles

Nguyễn Quang Lịch
5-17
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CẤU TRÚC HẠT ĐƯỢC TẠO RA TRONG HAI MÔI TRƯỜNG NaOH VÀ NaOH.SiO2
Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
19-30
Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS
Nguyễn Công Hào
31-44
MỘT SỐ RÀNG BUỘC TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ
Lê Vĩnh Chiến
45-59
Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngô Quý Tuấn
61-71
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CHÍNH THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2030
Võ Thị Thanh Kiều, Lê Đại Vương
73-80
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP CHẤT SILICONATE ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG
Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Ngôn
81-92
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CÔNG TÁC VÀ ĐỘ BỀN SUNPHAT CỦA BÊ TÔNG CÓ CẤP ĐỘ BỀN B40 SỬ DỤNG XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN
Lê Thanh Phong
93-101
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU XÂY DỰNG
Dương Kiều Nga, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang
103-118
MỘT TIẾP CẬN TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUAN HỆ SANG OWL ONTOLOGY
Lê Anh Phương
119-129
MỞ RỘNG QUY TẮC SUY DIỄN FUZZY SYLLOGISM TRONG LOGIC ĐA TRỊ NGÔN NGỮ
Trần Việt Khoa, Nguyễn Ngọc Thủy, Lê Mỹ Cảnh, Võ Việt Dũng
131-139
Hệ thống chấm trực tuyến và ứng dụng trong giảng dạy lập trình
Lê Anh Phương
141-152
MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ÁNH XẠ NGƯỢC CỦA GIA TỬ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐƠN ĐIỆU HỮU HẠN
Nguyễn Thị Uyên Nhi, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh
153-161
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN NGỮ NGHĨA TRONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM KIẾM ẢNH
Phạm Minh Khoa, Hoàng Quang, Võ Hoàng Liên Minh
163-175
THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ XML TỪ BIỂU ĐỒ LỚP UML
Phan Thị Hoa Lợi
177-188
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TỈNH QUẢNG TRỊ
Quách Xuân Hưng
189-201
MÔ HÌNH HÓA ONTOLOGY MỜ SỬ DỤNG OWL2