Vol 127, No 3A (2018)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Thị Phượng, Huỳnh Văn Chương
PDF
5–17
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Đức Phước, Võ Văn Tư
19–36
Đào Đức Hưởng, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương
PDF
37–47
Phạm Quốc Trung, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Văn Tiến
49–66
Vũ Đức Bình, Nguyễn Văn Lợi
PDF
67–80
Trần Minh Đức, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi, Phạm Thị Ngọc Lan
81–95
Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Thị Quỳnh Nga
PDF
97–107
Trần Thị Lệ, Phan Thị Hải Yến, Đỗ Thị Minh Nguyệt
PDF
109–116
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trần Thanh Đức
117–127
Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Mạc Như Bình, Trần Nguyên Ngọc
129–138
Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thành Trung
139–149
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn
151–160
Lê Như Cương, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Diễm
161–171
Nguyễn Quang Vinh, Mai Thị Hải Anh
173–184
Trần Vinh Phương, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều, Nguyễn Văn Huy, Phan Thị Thu Hồng
185–197