Vol 128, No 3A (2019)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phan Văn Cư, Nguyễn Quang Linh, Huỳnh Thị Ngọc Nữ, Huỳnh Thị Thanh Hoa
5–14
Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn
15–25
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Chí, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung
27–36
Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Nhung
37–46
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Phan Văn Phước, Bell Richard, Mann Surender
47–56
Trương Thị Hồng Hải, Linh Nhật Trần, Thành Đình Nguyễn
57–66
Lê Văn Nam, Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Tân
67–81
Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Danh, Trần Minh Đức
83–91
Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương
93–105
Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Ngọc Truyền, Trần Cao Úy, Cao Thị Thuyết
107–119
Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Hoàng Anh Cảm
121–134
Võ Điều, Trần Văn Việt, Phan Đỗ Dạ Thảo
135–146
Phạm Thị Luyện, Lê Trọng Hùng, Phạm Tiến Dũng
147–161
Ngô Thạch Thảo Ly, La Văn Hùng Minh, Hồ Kiệt, Nguyễn Hữu Ngữ
163–177
Nguyễn Phương Văn, Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức
179–190