Vol. 108 No. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bùi Văn Lợi, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CỪU PHAN RANG NUÔI Ở THỪA THIÊN HUẾ
Lê Trọng Sơn, Trương Thị Hoa
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA RỆP SÁP – PSEUDOCCOCUS COMSTOCKI (KUWANA) HẠI CÂY TIÊU Ở HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Hữu Đồng, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Thị Tú, Lê Anh Đức
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP MẶN TỈNH HÀ TĨNH
Nguyễn Duy Chinh, Nguyễn Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC CÂY HƯƠNG LÂU - Dianella ensifolia TẠI THỦY PHƯƠNG, HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Duy Phong, Hoàng Văn Dưỡng
NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC LÀM CƠ SỞ DỰ ĐOÁN SẢN LƯỢNG RỪNG KEO LAI (ACACIA HYBRID) TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Xuân Hòa
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHIỄM KHUẨN TRÊN THỊT LỢN CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÚC SẢN VÀ CÁC LÒ MỔ TIÊU THỤ NỘI ĐỊA
Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thế Nhuận, Phạm Thị Mùi
Đánh giá một số dòng cà chua mới chọn tạo và khả năng tạo hạt lai của những dòng triển vọng tại Đà Lạt, Lâm Đồng/Evaluation of new tomato lines and capability of hybrid seed production of potential tomato lines at Dalat, Lamdong
Nguyễn Thị Hải, Huỳnh Văn Chương
TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY TỈNH THỪA THIẾN HUẾ
Nguyễn Phúc Khoa
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI NĂM 2013, ĐỊNH HƯỚNG 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Khanh
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ SINH THÁI, VAI TRÒ KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÁ KHÁC NHAU TRONG MÔ HÌNH NUÔI XEN GHÉP TÔM SÚ VỚI CÁ ĐỐI, CÁ KÌNH, CÁ DÌA VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI
Nguyen Thị Hải
ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA Ở XÃ HƯƠNG PHONG, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đình Thi, Võ Trí Thời
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TỎI TẠI LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI / EVALUATION OF PRODUCTION SITUATION OF GARLIC IN LY SON, QUANG NGAI
Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi, Trần Văn Tý, Đào Duy Hạnh
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Thành Tâm
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ CHÉP PHỤNG
Nguyễn Thành Tâm
THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ SẶC GẤM (Colisa lalia)
Đàm Thị Huyền Trang
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT KHI THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Lê Tiến Dũng, Lê Như Cương, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Tiến Long, Hoàng Trọng Kháng
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÙA VỤ CỦA CÁC GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CĂN NGƯỜN, RA ZƯ, A RI, CU GIƠ Ở MIỀN TRUNG
Nguyễn Thị Thu Liên
ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum (Greville) Cleve
Hồ Đăng Hải
SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI KEO SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT THANH ÉP, TẤM ÉP TỪ MÙN CƯA, PHOI BÀO TẠI CÁC NHÀ MÁY TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ
Tran Thu Suong
THÀNH PHẦN LOÀI, MÙA VỤ, SỐ LƯỢNG VÀ CÁC NGHỀ THU VỚT CÁ GIỐNG TRÔI VÀO ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI QUA CỬA BIỂN TƯ HIỀN – PHÚ LỘC – THỪA THIÊN HUẾ
Phan Thị Phương Nhi
NGHIÊN CỨU TÍNH CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA Ở GIAI ĐOẠN MẠ
Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Thương, Phùng Thị Huyền Trang, Ngô Văn Bình
Đặc điểm sinh sản và tăng trưởng của Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) (Reptilia, Squamata, Scincidae)
Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng
KHAI THÁC GỖ TRÁI PHÉP: HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TIẾN TRÌNH VPA-FLEGT
Nguyễn Minh Hoàn, Đỗ Vạn Lộc
Khả năng sinh trưởng của 2 thế hệ Đà Điểu nuôi tại Quảng Nam
Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đình Thục, Dương Văn Hậu
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU VÀ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT TRỒNG RAU VÀ NƯỚC TƯỚI TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Lê Tiến Dũng
KẾT HỢP CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ TRUYỀN THỐNG TRONG PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG
Mạc Như Bình
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BUỒNG TRỨNG CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS LINNAEUS, 1766)
Hoàng Kim Toản
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LẠC CHỊU HẠN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Trương Thị Hiếu Thảo, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Khoa Lân
ĐẶC TRƯNG CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Văn Minh
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN TỔNG HỢP ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC SẮC TỐ QUANG HỢP, CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP VÀ TỈ LỆ CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU CỦA CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TỈNH ĐẮK LẮK