Vol 108, No 9 (2015)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v108i9

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bùi Văn Lợi, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan
Lê Trọng Sơn, Trương Thị Hoa
Nguyễn Hữu Đồng, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Thị Tú, Lê Anh Đức
Nguyễn Duy Chinh, Nguyễn Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Duy Phong, Hoàng Văn Dưỡng
Nguyễn Xuân Hòa
Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thế Nhuận, Phạm Thị Mùi
Nguyễn Thị Hải, Huỳnh Văn Chương
Nguyễn Phúc Khoa
Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Khanh
Nguyen Thị Hải
Nguyễn Đình Thi, Võ Trí Thời
Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi, Trần Văn Tý, Đào Duy Hạnh
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Đàm Thị Huyền Trang
Lê Tiến Dũng, Lê Như Cương, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Tiến Long, Hoàng Trọng Kháng
Nguyễn Thị Thu Liên
Hồ Đăng Hải
Tran Thu Suong
Phan Thị Phương Nhi
Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Thương, Phùng Thị Huyền Trang, Ngô Văn Bình
Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Minh Hoàn, Đỗ Vạn Lộc
Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đình Thục, Dương Văn Hậu
Lê Tiến Dũng
Mạc Như Bình
Hoàng Kim Toản
Trương Thị Hiếu Thảo, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Khoa Lân
Nguyễn Văn Minh