Vol 91, No 3 (2014)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v91i3

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngô Thị Phương Anh, Hoàng Dương Xô Việt
Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Nghiệp
Lê Văn Dân, Nguyễn Tử Minh
Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Kháng, Thái Doãn Hùng, Trần Thị Xuân Phương
Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Thái Hoà, Thái Thị Huyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Diệu Hạnh
Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân
Nguyễn Đức Hưng
Trần Thị Lệ, Nguyễn Bá Trung, Hoàng Kim
Trần Thị Lệ, Phan Thị Phương Nhi, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thi Nhung
Nguyễn Tiến Long, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Lệ, Hoàng Hải Vân, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy
Phùng Thăng Long, Giang Thanh Nhã, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo
Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
Hoàng Nghĩa Mạnh, Nguyễn Thị Thư
Nguyễn Hữu Ngữ, Phạm A, Dương Viết Tình
Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Hòa, Trần Đăng Khoa
Trần Hiếu Quang, Trần Thị Tú, Nguyễn Khoa Lân
Trần Minh Quang
Hoàng Tấn Quảng
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khắc Khang, Hoàng Trọng Kháng, Thái Thị Hồng Mỹ
Dương Thanh Thủy, Trần Minh Quang, Hồ Nhật Phong, Trần Thị Triêu Hà
Hoàng Kim Toản, Nguyễn Thanh Bình, Trần Đăng Hòa
Nguyễn Hiền Trang, Phạm Trần Thùy Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên
Hoàng Đình Trung