Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN 1859-1388

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Truong Quy Tung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 127, No 1B (2018): Hue University Journal of Science: Natural Science

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Natural Science

Trần Quốc Dung
Le Thi Thanh Tuyen, Đào Anh Quang, Trần Thanh Tâm Toàn, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Thảo, Ngô Xuân Mạnh
Lê Như Phương, Nguyễn Văn Khanh, Võ Văn Phú, Nguyễn Quang Linh
Lê Thị Kim Dung
Hoàng Đình Trung
Hồ Thị Mỹ Quý
Lê Ánh Nga, Hoàng Đình Trung
Nguyen Minh Thong, Nguyễn Hữu Chơn, Phạm Thị Thu Thảo, Võ Văn Quân, Phạm Cẩm Nam