Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN (Print) 1859-1388

ISSN (Online) 2615-9678

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Duong Tuan Quang

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Editorial TeamSubmissionsVol 129, No 1C (2020): Hue University Journal of Science: Natural Science

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Đinh Quý Hương, Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Thị Thu Hiền Bùi, Thị Kim Chi Trần, Tiến Thành Nguyễn, Minh Tân Mẫn, Tiến Đại Nguyễn, Mạnh Hùng Nguyễn, Đại Lâm Trần, Thị Bích Vũ
Vũ Tuấn Minh, Lê Thị Thu Hường, Đinh Thị Song Thủy, Lê Thái Thùy Nhi
Nguyễn Hữu Tiến, Hồ Ngọc Lan Anh
Hoàng Xuân Thảo, Trương Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Khoa Lân
Trần Thế Huân, Đoàn Đình Ngọc, Trần Thái Sơn
Phạm Thu Thuỷ
Nguyen Kim Dong, Lê Hùng Mạnh, Lâm Thị Huyền Trân
Trần Dương, Kiều Thị Thúy Nguyễn, Duyên Thị Thùy Phạm, Hiền Thị Thanh Võ, Nhung Thị Hồng Phạm, Ngân Thị Vũ, Dương Trần, Thạch Ngọc Phạm
Tran Thi Ai My, Phạm Thế Dũng
Lê Kim Anh, Le Dai Vuong, Nguyen Thi Phuong Nga, Pham Thi Thao Hien, Nguyen Huu Thinh, Le Xuan Anh
Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức
Hoàng Tấn Quảng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Võ Thị Tuyết Vi, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hà