Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN 1859-1388

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Truong Quy Tung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 127, No 1D (2018): Hue University Journal of Science: Natural Science

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Natural Science

Pham Long Quang, Tran Xuan Mau, Nguyen Thi Ngoc Anh, Nguyễn Đức Cường
Trần Thị Ái Luyến, Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Văn Thi, Phan Thị Thu Huyền
Le Nguyen Gia Han, Le Thi Minh Hanh, Huynh Huu Huy, Phan Thi Ngoc Hoa, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang
Tran Thanh Nhan, Hoang Thi Sinh Huong, Tran Ngoc Tin, Ho Trung Thanh, Le Thi Cat Tuong
Ngo Xuan Cuong, Vo Quang Nha, Nguyen Thi Hong
Nguyen Khanh Quang, Nguyen Ho Quang
Toan Le Thanh, Kanjana Thumanu, Natthiya Buensanteai