Vol 128, No 1E (2019)

Vol 128, No 1E (2019)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E

Số đặc biệt Hội thảo Công nghệ Sinh học

Table of Contents

Số đặc biệt - Hội thảo CNSH-ĐHH

Đặng Thanh Long, Nguyễn Thái Hoàng, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hiệp
5-14
Nguyễn Thị Thu Liên
15-26
Hoàng Thị Kim Hồng
27-37
Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Lệ, Nguyễn văn Hiệp, Hoàng Thị Hồng Vân, Phạm Trí Thuận
39-46
Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Linh, Trần Thúy Lan, Lê Thị Tuyết Nhân, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Thị Kim Cơ, Trần Quốc Dung
47-58
Hoàng Tấn Quảng, Lê Phổ Quỳnh Như, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Như Cương, Trương Thị Hồng Hải, Đặng Ngọc Sáng
59-68
Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc
69-76
Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Thị Hương Duyên, Trần Thúy Lan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
77-86
Trương Quốc Tất
87-98
Trần Vinh Phương, Hoàng Thị Ngọc Hân, Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Quang Linh
99-106
Phạm Thị Hải Yến, Trần Vinh Phương, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hoàng Thị Ngọc Hân
107-114
Nguyễn Hồng Ửng, Nguyễn Hồng Nương
115-124
Hoàng Nghĩa Duyệt, Phan Văn Cư, Nguyễn Quang Linh, Hoàng Nghia Quang Huy
125-132
Nguyễn Văn Đức
133-141
Trương Thị Hồng Hải, Thảo Thu Phan, Long Đặng Thanh, Nhung Thị Phương Trần, Dũng Tiến Lê
143-152
Nguyễn Quỳnh Trang, Hoàng Kim Hồng, Đặng Thanh Long
153-162
Hồ Viết Thế, Võ Thị Ngọc Hà, Lê Ngọc Giàu
PDF
163-171