Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities

Table of Contents

Anh Thanh Nguyet Le
PDF
5-17
Lê Thị Tuyết Hạnh
Trần Thị Thanh Thương
Đỗ Thị Xuân Dung, Trương Thái Chân
Nguyễn Tuấn Bình
Lê Thị Quí Đức
Trịnh Thị Định
Võ Thị Dung