Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities

Table of Contents

Trần Thị Thanh Thương
Lê Thị Tuyết Hạnh
Đỗ Thị Xuân Dung, Trương Thái Chân
Anh Thanh Nguyet Le
Nguyễn Tuấn Bình
Lê Thị Quí Đức