Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh
5-14
Phan Phương Thanh
15-20
Quảng Văn Ngọc
21-32
Nguyễn Thùy Trang
33-40
Nguyễn Sỹ Thanh, Phùng Đình Mẫn
41-54
Trần Văn Dũng
55-64
pham trong luong
65-75
Trần Thanh Thủy
77-92
Lê Thị Bích Hạnh
93-101
võ anh tuấn
103-109
Dương Thúy Hiền
111-122
Chu Đình Kiên
123-135
Phan Thị Diễm Hương
137-146
Hồ Văn Quốc
147-157
Nguyen Hong Dung
158-
Nguyễn Mậu Hùng