Vol. 91 No. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014
Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngô Thị Phương Anh, Hoàng Dương Xô Việt
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP KEO LƯỠI MÁC (Acacia crassicarpa) XEN SẮN ĐƯỢC TRỒNG THỬ NGHIỆM TRÊN VÙNG CÁT NỘI ĐỒNG XÃ PHONG HIỀN – HUYỆN PHONG ĐIỀN VÀ XÃ QUẢNG THÁI – HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Nghiệp
HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP
Lê Văn Dân, Nguyễn Tử Minh
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ ĐỰC HÓA CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM CÁ TRONG NƯỚC CÓ PHA HORMONE 17α - METHYLTESTOSTERON
Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Kháng, Thái Doãn Hùng, Trần Thị Xuân Phương
ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA VỚI QUẦN THỂ RẦY LƯNG TRẮNG (Sogattella furcifera Horvath) THỪA THIÊN HUẾ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Thái Hoà, Thái Thị Huyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Diệu Hạnh
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KẾT HỢP RƠM RẠ, BÈO TÂY, PHÂN LỢN VÀ CHẾ PHẨM TRICHODERMA ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG Anabas testudineus NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đức Hưng
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI CỦA CÁC NHÓM GÀ RI LAI NUÔI THỊT 8-13 TUẦN TUỔI
Trần Thị Lệ, Nguyễn Bá Trung, Hoàng Kim
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯƠNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 TẠI XÃ DIỄN HẢI, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN
Trần Thị Lệ, Phan Thị Phương Nhi, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thi Nhung
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 TẠI QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Tiến Long, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Lệ, Hoàng Hải Vân, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO SẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU HP28 TẠI THỪA THIÊN HUẾ.
Phùng Thăng Long, Giang Thanh Nhã, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo
ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT TINH DỊCH LỢN PIETRAIN VÀ DUROC NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
ĐIỀU TRA CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM CAM Ở HUYỆN NGHĨA ĐÀN VÀ QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN
Hoàng Nghĩa Mạnh, Nguyễn Thị Thư
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC DINH DƯỠNG CỦA CÁ NÂU
Nguyễn Hữu Ngữ, Phạm A, Dương Viết Tình
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TẠI MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Hòa, Trần Đăng Khoa
KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN ĐẠM VÔ CƠ BẰNG PHÂN SINH HỌC WEHG ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA BT7 TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Trần Hiếu Quang, Trần Thị Tú, Nguyễn Khoa Lân
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI ĐẾN THẢM THỰC VẬT NGẬP MẶN Ở RÚ CHÁ, THỪA THIÊN HUẾ
Trần Minh Quang
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ BOKASHI THAN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA H1 TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Tấn Quảng
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÂY BƯỞI THANH TRÀ (CITRUS GRANDIS (L.) OSBECK) ĐẦU DÒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ BẰNG KỸ THUẬT RAPD
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khắc Khang, Hoàng Trọng Kháng, Thái Thị Hồng Mỹ
Ảnh hưởng của một số liều lượng N:P:K đến hai giống sắn triển vọng HL2004-28 và KM419 tại Thừa Thiên Huế/Effect of N:P:K amounts on growth and yield of 2 cassava varieties (HL2004-28 and KM419) on sandy soild in Thua Thien Hue
Dương Thanh Thủy, Trần Minh Quang, Hồ Nhật Phong, Trần Thị Triêu Hà
THANH LỌC MẶN GIAI ĐOẠN MẠ MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Kim Toản, Nguyễn Thanh Bình, Trần Đăng Hòa
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC GIỐNG LÚA CHỊU MẶN MỚI NHẬP NỘI TẠI QUẢNG NAM
Nguyễn Hiền Trang, Phạm Trần Thùy Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN HOẠT ĐỘ AMYLASE NGOẠI BÀO TRONG CHẾ PHẨM KOJI TƯƠNG SẢN XUẤT TỪ CHỦNG Aspergillus oryzae N2 NUÔI CẤY TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN
Hoàng Đình Trung
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Ở SÔNG TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ