Hue University Journal of Science: Economics and Development

Current Issue

Vol. 130 No. 5C (2021)
Published July 22, 2021

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Phương Tường Lan, Nguyễn Văn Thích
5–19
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI ĐIỂM DU LỊCH BÌNH QUỚI CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6019
Trần Văn Hòa, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Nhật Anh
21–37
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG (IPA)
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6371
Đinh Thị Khánh Hà, Nguyễn Đoàn Hạnh Dung
39–54
MỐI LIÊN HỆ GIỮA VỐN XÃ HỘI VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP XÃ THỦY THANH, HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6143
Nguyễn Tài Phúc
56–68
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6066
Thị Tuyên Dương, Xuan Hung Pham, Hai Yen Nguyen
69–84
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHUỐI TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6378
Trương Thị Thu Hà, Lê Thị Hà Quyên
85–105
TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CHÂN THỰC ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRẢI NGHIỆM DU LỊCH VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6306
Ngọc Thuỷ Nguyễn
107–122
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6253
Dương Quốc Nõn, Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà, Ngô Thị Tuyết Nhung
123–140
BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2017–2020: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6391
Nguyễn Văn Lạc, Bùi Đức Tính
141–152
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN CỦA NÔNG HỘ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6507
Hồ Thị Thúy Nga, Lê Ngọc Hậu
153–170
ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC XANH ĐẾN ĐỘNG LỰC VÀ HÀNH VI XANH CỦA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ NẴNG
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6457
Thị Kiều Lan Mai, Thị Thúy Nga Hồ, Trọng Hùng Hoàng
171–187
ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHÁCH SẠN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ LẠT
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6475
View All Issues