Vol. 129 No. 3B (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ISSN (Print) 2588-1191; ISSN (Online) 2615-9708; DOI: 10.26459

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development is a peer-reviewed national journal published by Hue University. The Journal brings together multidisciplinary interests in one journal and is to disseminate information of research in agriculture, rural development, natural resources and environment, food technology and more. The Journal is devoted to the publication of contributions in all fields of experimental and applied research of the above disciplines from academics, professionals, graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research throughout the world. The editors welcome original contributions that have not been published and are not under consideration elsewhere. Papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity.

Indexing: The journal is indexed in CrossRef, BASE, and PKP|Index and accessed anywhere and anytime all over the world.

DOI® number: Each paper published in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development is assigned a DOI number, which appears above the volume and number of the issue on the first page of the published paper.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Hữu Ngữ, Cao Phục Đồng, Đinh Thị Thắm, Nguyễn Phúc Khoa
5–18
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TẠO QUỸ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Dương Công Bằng, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thanh Bồn, Nguyễn Kim Chi
19–30
ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI VÀ LƯU HUỲNH ĐẾN CÂY CÀ PHÊ CHÈ GIAI ĐOẠN KINH DOANH TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
PDF (Vietnamese)
Huy Văn Nguyễn, Huỳnh Tấn Xinh, Morihiro Maeda
31–42
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN CỦA CÁ BỐNG BỚP (Bostrychus sinensis) GIAI ĐOẠN GIỐNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trần Hà Phong, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết
43–53
ĐÁNH GIÁ TIÊM POTASSIUM PHOSPHONATE QUA THÂN ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT NHANH CÂY HỒ TIÊU KINH DOANH
PDF (Vietnamese)
Hoàng Thị Hồng Quế, Lê Thị Hoa Sen, Trần Nam Thắng
55–68
ĐA DẠNG SINH KẾ VÀ THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ VÙNG TRỒNG KEO Ở MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trương Văn Đàn, Nguyễn Quang Lịch
69–80
PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO NUÔI TÔM Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA GIS
PDF (Vietnamese)
Hatsadong Chanthanousone, Trương Thị Hồng Hải, Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Diệu Thể, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Bách Thảo
81–91
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ CHÙM NGÂY ĐẾN CÁC LOẠI RAU ĂN LÁ TRONG VỤ XUÂN 2019
PDF (Vietnamese)
Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Phạm Bá Phú
93–103
ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT GIỐNG HÀNH LÁ (Allium fistulosum L.) TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Dương Viết Tân, Trương Văn Tuyển, Nguyễn Quang Tân
105–120
THAY ĐỔI NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ TRONG BỐI CẢNH HẠN CHẾ TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Trung Hải, Trần Thanh Đức
121–131
ẢNH HƯỞNG CỦA ION SẮT II (Fe2+) ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA ĐẤT CÁT BIỂN VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)