Vol. 90 No. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014
Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Như Phương Anh
NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG VNPT THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Như Phương Anh, Trần Thị Khánh Linh
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HUẾ
Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Thị Phương Thanh, Trần Đức Trí
NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ
Hà Thị Hằng
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỦA TRUNG QUỐC - BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Phan Văn Hòa
Lợi ích – chi phí mô hình Biogas ở các nông hộ tỉnh Thừa Thiên Huế
Phan Văn Hòa, Ngô Thành
Nâng cao chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trên địa bàn thành phố Huế
Nguyễn Khắc Hoàn
Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Thừa Thiên Huế Solution to attract investment into the economic zone Chan May - Lang Co, Thua Thien Hue
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ SẢN XUẤT Ở TỈNH HẬU GIANG
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Phan Thị Ánh Nguyệt
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM CÂY LÚA CỦA HỘ TRỒNG LÚA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Trần Quốc Dương
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI HẠN TÍN DỤNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CAO SU TIỂU ĐIỀN: TRƯỜNG HỢP HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
Trần Đức Trí, Huỳnh Anh Thuận, Dương Bá Vũ Thi
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM: TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH VAR
Lại Xuân Thủy
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ
Bùi Đức Tính, Nguyễn Mạnh Hùng
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU BẢO HIỂM LŨ LỤT DỰA VÀO CHỈ SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM LỰA CHỌN
Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Hùng, Dương Thị Tuyên
ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG MANH MÚN ĐẤT ĐAI ĐẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Văn Toàn, Lại Xuân Thủy
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TIẾN ĐỘ CẤP PHÉP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Hồ Minh Trang
MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH VỚI MỨC CUNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Dũng Thể
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT HỒ TIÊU Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ