Vol. 76 No. 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012
Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh
TIỂU THUYẾT G.G.MARQUEZ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA TRÀO TIẾU DÂN GIAN
Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt, Hồ Trí Qúy
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ VÀ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Phan Quỳnh Như
THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỊCH TRONG DẠY – HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
Nguyễn Văn Đăng
VỀ CHỦ QUYỀN CÔN ĐẢO TRƯỚC NĂM 1862
Đào Mộng Điệp
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT, THỰC HIỆN, THAY ĐỔI VÀ TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TRIỀU NGUYỄN VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI, LÃNH THỔ TRONG QUAN HỆ BANG GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1802 ĐẾN 1885
Nguyễn Minh Hiền
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
Trần Văn Hòa
HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI CÁ LỒNG Ở HUYỆN BỐ TRẠCH
Phạm Văn Học
NHẠC TÍNH THƠ MỚI TỪ ÂM HƯỞNG CA DAO, DÂN CA
Hoàng Thị Huế
TIỂU THUYẾT DẠ NGÂN - NHÌN TỪ TÂM THỨC HẬU THỰC DÂN
Nguyễn Văn Hùng
YẾU TỐ LIÊN VĂN BẢN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ GIÀN THIÊU CỦA VÕ THỊ HẢO
Nguyễn Minh Hưng
VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Lê Phạm Hoài Hương
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HỌC NHÓM TRONG CÁC MÔN KỸ NĂNG TIẾNG ANH Ở BẬC ĐẠI HỌC
Nguyễn Xuân Khoát
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,VIÊN CHỨC Ở ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY
Trương Huỳnh Kỳ
VAI TRÒ CỦA CÁC SĨ PHU YÊU NƯỚC TRONG PHONG TRÀO CHỐNG THUẾ Ở MIỀN TRUNG NĂM 1908
Cao Đình Lành
NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Cao Xuân Long
TƯ TƯỞNG CỦA ĐẶNG HUY TRỨ (Kỉ niệm 187 năm ngày sinh của Đặng Huy Trứ (29/3/1825-29/3/2012))
Trần Thị Mai Nhân
VẤN ĐỀ NHÂN VẬT TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XX
Mai Nữ Mỹ Nhân
DIỆN MẠO DÒNG TẠP CHÍ GIẢI TRÍ – CHỈ DẪN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA
Vũ Thị Sơn
NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Đỗ Thị Qúy Thu
NĂNG LỰC NGỮ DỤNG CỦA NGƯỜI VIỆT HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ - BẰNG CHỨNG TỪ NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU HỘI THOẠI
Phan Đồng Châu Thủy
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH VƯỢT QUA THÁCH THỨC KHI DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
Nguyễn Phước Cát Tường, Đinh Thị Hồng Vân
CÁC CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ
Trần Quang Tuyết
NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY
Lưu Thị Hồng Việt
SO SÁNH TRUYỆN CỔ TÍCH HÀN - NHẬT
Phạm Phúc Vĩnh
CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC (2001 – 2011)