Vol. 72 No. 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012
Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Thanh An
ƯỚC LƯỢNG LỢI ÍCH DU LỊCH CỦA VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ – VIỆT NAM
Trần Bảo An, Nguyễn Việt Anh, Dương Vũ Bá Thi
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ
Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SIÊU HIỆU QUẢ CỦA NÔNG HỘ NUÔI XEN GHÉP TÔM SÚ – CÁ KÌNH Ở PHÁ TAM GIANG
Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể, Võ ánh Duẫn
HIỆU QUẢ CHI PHÍ VÀ MỨC ĐẦU VÀO TỐI ƯU CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN VÙNG HẠ TRIỀU ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI
Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến, Đào Duy Minh
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG AN, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đình Chiến, Hồ Tú Linh, Zhang Ke Zhong
FDI TẠI BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM: MỐI QUAN HỆ HAI CHIỀU VỚI GDP, SỰ CẠNH TRANH GIỮA CÁC TỈNH THÀNH, VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LUẬT PHÁP
Lê Quang Diên
SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Thị Minh Hòa
CHUỖI GIÁ TRỊ NẤM RƠM TẠI XÃ PHÚ LƯƠNG, HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phùng Thị Hồng Hà, Trần Thị Thu Hiền
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH
Hà Thị Hằng
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đăng Hào
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TẠI VÙNG CÁT VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Hữu Hòa, Tôn Anh Dũng
VẬN DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN VÀ CHUYÊN GIA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH XÂY LẮP Ở MIỀN TRUNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG HỒNG
Trần Thái Hòa
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ
Nguyễn Văn Hóa, Mai Văn Xuân
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỊ TRƯỜNG HỘI NHẬP
Trần Văn Hòa, Nguyễn Quang Phục, Mai Chiếm Tuyến
MỨC ĐỘ TIẾP CẬN DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở QUẢNG TRỊ
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Kim Liên
ĐÁNH GIÁ SỨC HẤP DẪN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI LINH HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Kim Liên
GIẢI PHÁP KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG Ở THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Thị Thương
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
Nguyễn Trung Kiên, Phan Văn Hòa
LỢI THẾ SO SÁNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TÔM NUÔI Ở TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Phan Nguyễn Khánh Long
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DƯỚI GÓC ĐỘ NĂNG SUẤT CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT
Trần Đình Lý, Hoàng Hữu Hòa
MÔ HÌNH SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU XOÀI CÁT HÒA LỘC – CÁI BÈ – TIỀN GIANG
Nguyễn Quang Minh
THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
Trần Viết Nguyên, Nguyễn Văn Toàn
HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phan Thị Nữ
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM
Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Thị Thúy Đạt, Nguyễn Văn Lượng
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CÁC LÀNG NGHỀ Ở QUẢNG BÌNH
Nguyễn Văn Phát, Trương Tấn Quân, Lê Văn Bính
SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN Ở XÃ NGƯ NAM, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH: TIẾP CẬN DỰA TRÊN SINH KẾ PHỤ THUỘC THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI CUNG
Hồ Trọng Phúc, Trần Minh Trí, Nguyễn Ngọc Châu
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Nguyễn Tài Phúc, Trần Minh Trí, Võ Vân Sơn
TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT QUY MÔ HỘ Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, MÔ HÌNH HIỆU QUẢ VÀ TIỀM NĂNG
Dương Thị Hải Phương
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
Trịnh Văn Sơn
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ
Trịnh Văn Sơn, Hồ Nguyễn Quang Đồng, Nguyễn Thị Kim Dung
GIẢI PHÁP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM
Bùi Thị Tám, Mai Lệ Quyên
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT DU KHÁCH CỦA ĐIỂM ĐẾN HUẾ
Trần Đoàn Thanh Thanh
PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG KINH TẾ Ở HUYỆN NAM ĐÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Quang Thành, Nguyễn Đình Phúc
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT TÔM NUÔI Ở HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Lê Thị Phương Thảo
SO SÁNH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - HUẾ
Trần Hà Uyên Thi, Phan Thị Thanh Thủy
XÂY DỰNG THANG ĐO SỨC HẤP DẪN VỀ VIỆC LÀM CỦA CÁC NGÂN HÀNG Ở THỪA THIÊN HUẾ ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC (ERP) TẠI VIỆT NAM: MỘT ÁP DỤNG CẢI TIẾN CÁC YẾU TỐ CỦA MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN THÀNH CÔNG
Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Trần Văn Quảng
ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 ĐẾN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
Lê Quang Trực, Dương Bá Vũ Thi
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ
Trần Hữu Tuấn
NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NGƯỜI DÂN VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phan Thị Kim Tuyến
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ
Hà Xuân Vấn, Nguyễn Thị Tuyến
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Lạc
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Mai Văn Xuân, Lê Văn Thu
PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG SẢN PHẨM TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM
Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể, Phan Văn Hòa, Bùi Đức Tính, Nguyễn Trung Kiên
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM TÔM NUÔI Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG