Vol. 129 No. 6D (2020): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt
Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt

Hue University Journal of Science: Journal of Social Science and Humanities (JOS-JSSH) is a journal of high national reputation. JOS-JSSH is a peer-reviewed and refereed journal. The main objective of JSSH is to provide an intellectual platform for the national and international scholars, researchers, graduates and students. JOS-JSSH aims to promote interdisciplinary studies in social science and humanities, and become the leading journal in social science and humanities in the region and the world. The journal publishes research papers in the fields of humanities and social science such as Literature, Education, Cross-cultural studies, Geography, History, International relations, Law, Linguistics, Methodology, Philosophy, Political science, Psychology, Sociology, Tourism, Arts… and so on.

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thi Thanh Hoa Le
5-23
LIÊN KẾT LOGIC NGỮ NGHĨA TRONG VĂN BẢN ĐA PHƯƠNG THỨC: SO SÁNH GIỮA NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI MỸ
PDF
Nguyễn Duy Phương
25-36
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
PDF
Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Hải Yến, Ngô Thị Hoàng Vân
37-47
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐỂ ĐO LƯỜNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC
PDF
Đỗ Xuân Phú
49-63
SƠN TRUYỀN THỐNG TRÊN NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ THỜI NGUYỄN, THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ HƯỚNG BẢO TỒN
PDF
Phạm Thế Kiên
65-75
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Phan Thạnh
77-87
SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VĂN HỌC VÙNG THUẬN QUẢNG THẾ KỶ XVII-XVIII
PDF
Lê Thị Hải Ngọc Lê Thị Hải Ngọc
89-97
QUẢNG CÁO MỸ PHẨM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
PDF
Lê Thị Phượng Uyên
99-117
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Khoa Du lịch, Đại học Huế
PDF
Ha Manh Nguyen
119-129
BIẾN ĐỔI VAI TRÒ CÁC THẦY TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG CƯ DÂN VẠN ĐÒ SÔNG HƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF
nguyen hoa
131-140
XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PDF
Hòa Thị Trần
141-153
TIẾP CẬN QUAN ĐIỂM CỦA MARSHALL MCLUHAN VỀ VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TRONG KỶ NGUYÊN 4.0
PDF
Lê Nam Hải
155-168
LIÊN THÔNG CÁC HỌC PHẦN CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở ĐẠI HỌC HUẾ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
PDF
Nguyễn Thị Kiều Sương
169-176
QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
PDF
Võ Thị Ngọc Hoa
177-186
SỰ CHUYỂN NGHĨA DIỄN ĐẠT MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỰC CẤP HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN TRI NHẬN
PDF
Hồ Châu
187-197
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA ĐÀNG TRONG THỜI CHÚA NGUYỄN VỚI BỒ ĐÀO NHA VÀ HÀ LAN THẾ KỶ XVII – XVIII
PDF
Minh Triet Doan
199-213
VAI TRÒ CỦA CÁC TỔNG THỐNG HÀN QUỐC TRONG VIỆC XÁC LẬP VÀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HÀN QUỐC - TRUNG QUỐC (1992 - 2012)
PDF