Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

Current Issue

Vol. 130 No. 3A (2021)
Published April 1, 2021

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Trung Thành, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Phương Văn
5–22
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOÀI CÂY BẢN ĐỊA THEO CÁC DẠNG LẬP ĐỊA KHÁC NHAU: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỚI 3 LOÀI CÂY LIM XANH, TRÁM TRẮNG VÀ HUỶNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5644
Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Hải Tú, Châu Võ Trung Thông
23–35
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5772
Lương Thị Thủy, Trương Thị Hồng Hải
37–44
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ ĐÀN GÀ TRE TẠI 3 HUYỆN: TIÊN PHƯỚC, QUẾ SƠN VÀ NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5827
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Mạc Như Bình, Trần Nguyên Ngọc
45–56
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nannochloropsis oculata
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5846
Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Quang Tân, Võ Thị Phương Thảo, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Dư Anh Thơ, Nguyễn Văn Chung
57–73
HIỆN TRẠNG VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5850
Chất Thất Tôn, Tý Nguyễn, Ny Hàn Hầu, Trâm Duy Quỳnh Nguyễn, Thủy Thị Thanh Thủy, Nghĩa Đức Võ, Lê Tấn Phát
75–87
HIỆN TRẠNG NUÔI HÀU TẠI ĐẦM LẬP AN, THỊ TRẤN LĂNG CÔ HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5871
Dương Công Bằng, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thanh Bồn, Nguyễn Kim Chi
89–100
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG PHÂN KALI VÀ LƯU HUỲNH ĐẾN CÂY CÀ PHÊ CHÈ GIAI ĐOẠN KINH DOANH TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI LÂM ĐỒNG
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5892
Trần Thị Phượng, Đặng Thị Minh Chinh, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Ngọc Bích, Hồ Việt Hoàng
101–114
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5929
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Huỳnh Yến Nhi
115–129
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHUN PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC TỪ RONG BIỂN VÀ BÈO TÂY ĐẾN CÂY RAU XÀ LÁCH TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5943
Lê Ngọc Phương Qúy, Mai Khánh Vân, Tăng Thuý Vy
131–143
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÀ DY, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5948
Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Minh Châu, Hồ Việt Hoàng, Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Ly Đa
145–155
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK
https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5960
View All Issues