Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

Current Issue

Vol. 129 No. 3D (2020)
Published June 9, 2020
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một tạp chí quốc gia, có phản biện và truy cập mở do Đại học Huế (Việt Nam) xuất bản. Đây là môt tạp chí đa ngành đăng tải các kết quả nghiên cứu.  về nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên – môi trường, công nghệ thực phẩm, cơ khí nông nghiệp và nhiều lĩnh vực liên quan. Tạp chí đăng tải các bài báo từ các lĩnh vực nêu trên bao gồm cả nghiên cứu lý thuyết lẫn nghiên cứu ứng dụng của các nhà khoa học, các chuyên gia, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học, các đồng nghiệp và các cộng sự trên khắp thế giới. Các bản thảo gửi đến Tạp chí chưa được xuất bản hoặc gửi đăng ở các tạp chí khác. Bài báo sẽ được phản biện hai vòng độc lập để đảm bảo tính khoa học về nội dung và hình thức.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Văn Lợi, Trần Kim Ngọc, Phạm Duy Hưng
5–19
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP AHP, FAHP VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ THÍCH HỢP LOÀI QUẾ BẢN ĐỊA Ở TRÀ BỒNG, QUẢNG NGÃI
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5713
PDF (Vietnamese)
Lê Ngọc Phương Qúy, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức
21–32
THỰC TRẠNG TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THỊ TRẤN ÁI TỬ, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5718
Nguyễn Hồng Ửng, Đặng Hòa Thái, Phan Quốc Nam, Nguyễn Hồng Nương, Nguyễn Thị Hồng Thủy
HIỆN TRẠNG CANH TÁC VÀ THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG TRÊN CÂY CÓI (Cyperus malaccensis Lam) TẠI HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5737
Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG NGÔ NẾP TẠI THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5757
Phan Thị Lệ Anh, Dương Tuấn Phương
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ RÔ CỜ (OSPHRONEMUS EXODON ROBETS, 1994)
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5793
Hoàng Công Tín, Nguyễn Hữu Chí Tư, Nguyễn Tú Uyên
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG THẢM CỎ BIỂN Ở ĐẦM LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2001-2020
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5799
Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Đăng Tuấn, Lê Trần Hoàn, Lê Quốc Việt, Lê Văn Phước, Nguyễn Đức Danh, Phan Vũ Hải
XÁC ĐỊNH ĐỘC LỰC, ĐỘ MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA SPP. PHÂN LẬP TỪ BÊ GIAI ĐOẠN BÚ SỮA BỊ TIÊU CHẢY TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5675
Nguyễn Đăng Nhật, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN TÀU LƯỚI VÂY XA BỜ TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5751
Lê Thanh Toàn, Mai Huu Tin
HIỆU QUẢ CỦA DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Colletotrichum sp. GÂY THÁN THƯ TRÊN TRÁI ỚT
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5795
Nguyễn Bich Ngọc, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5839
View All Issues