Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

ISSN 2588-1191

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Huynh Van Chuong

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal contact |  Focus and Scope | SubmissionsVol 127, No 3A (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Thị Phượng, Huỳnh Văn Chương
PDF
5–17
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Đức Phước, Võ Văn Tư
19–36
Đào Đức Hưởng, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương
PDF
37–47
Phạm Quốc Trung, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Văn Tiến
49–66
Vũ Đức Bình, Nguyễn Văn Lợi
PDF
67–80
Trần Minh Đức, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi, Phạm Thị Ngọc Lan
81–95
Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Thị Quỳnh Nga
PDF
97–107
Trần Thị Lệ, Phan Thị Hải Yến, Đỗ Thị Minh Nguyệt
PDF
109–116
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trần Thanh Đức
117–127
Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Mạc Như Bình, Trần Nguyên Ngọc
129–138