Vol 129, No 3A (2020)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Huỳnh Văn Chương, Lê Minh Ngân, Hồ Việt Hoàng
1–14
Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Lê Văn Sang
15–29
Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Bình, Tạ Trung Hiếu
31–41
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tuân, Lê Văn Nam, Phan Thiện Phước, Nguyễn Thị Ái Vân, Lê Việt Linh, Mai Thu Giang
43–55
Trương Quang Hoàng, Hoàng Gia Hùng, Võ Chí Tiến
57–71
Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Lê Quốc Việt, Đặng Thị Hương, Lê Viết Quân, Đồng Hữu Rin, Phùng Thăng Long
73–81
Trần Thị Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải, Trịnh Ngân Hà, Huỳnh Văn Chương
83–95
Nguyễn Văn Bình, Thi Quý Phú, Nguyễn Phúc Khoa
97–112
Trần Thị Minh Châu
113–122
Nguyễn Văn Bình, Trần Nguyên Tú, Hồ Kiệt
123–137