Vol 129, No 3A (2020)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Huỳnh Văn Chương, Lê Minh Ngân, Hồ Việt Hoàng
1–14
Huỳnh Văn Chương, Lê Ngọc Phương Quý, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Lê Văn Sang
15–29