Vol. 129 No. 3A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ISSN (Print) 2588-1191; ISSN (Online) 2615-9708; DOI: 10.26459

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development is a peer-reviewed national journal published by Hue University. The Journal brings together multidisciplinary interests in one journal and is to disseminate information of research in agriculture, rural development, natural resources and environment, food technology and more. The Journal is devoted to the publication of contributions in all fields of experimental and applied research of the above disciplines from academics, professionals, graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research throughout the world. The editors welcome original contributions that have not been published and are not under consideration elsewhere. Papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity.

Indexing: The journal is indexed in CrossRef, BASE, and PKP|Index and accessed anywhere and anytime all over the world.

DOI® number: Each paper published in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development is assigned a DOI number, which appears above the volume and number of the issue on the first page of the published paper.

 

 

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Huỳnh Văn Chương, Lê Minh Ngân, Hồ Việt Hoàng
1–14
GIẢI PHÁP TẠO QUỸ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Lê Văn Sang
15–29
MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XƠ ĐĂNG, TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Bình, Tạ Trung Hiếu
31–41
TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN THU TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tuân, Lê Văn Nam, Phan Thiện Phước, Nguyễn Thị Ái Vân, Lê Việt Linh, Mai Thu Giang
43–55
THỰC TRẠNG HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA HỮU CƠ Ở XÃ THỦY PHÙ, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trương Quang Hoàng, Hoàng Gia Hùng, Võ Chí Tiến
57–71
THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Lê Quốc Việt, Đặng Thị Hương, Lê Viết Quân, Đồng Hữu Rin, Phùng Thăng Long
73–81
TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN RHOPTRY-ASSOCIATED PROTEIN-1 CỦA BABESIA BOVIS TRONG ESCHERICHIA COLIBL21 (DE3)
PDF (Vietnamese)
Trần Thị Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải, Trịnh Ngân Hà, Huỳnh Văn Chương
83–95
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MẶT PHỤC VỤ TƯỚI CHO ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Bình, Thi Quý Phú, Nguyễn Phúc Khoa
97–112
ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
PDF (Vietnamese)
Trần Thị Minh Châu
113–122
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY HỒI QUY KRIGING XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ TRONG ĐẤT TẠI XÃ HƯƠNG LÂM, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Bình, Trần Nguyên Tú, Hồ Kiệt
123–137
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PDF (Vietnamese)