Vol. 129 No. 5B (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển là một tạp chí quốc gia, có phản biện và truy cập mở do Đại học Huế (Việt Nam) xuất bản. Đây là môt tạp chí đa ngành đăng tải các kết quả nghiên cứu về kinh tế, kế toán, tài chính, quản lý, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu từ các lĩnh vực nêu trên bao gồm cả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng. Các bản thảo gửi đến Tạp chí chưa được xuất bản hoặc gửi đăng ở các tạp chí khác. Các bản thảo chấp nhận để xuất bản được phản biện kín hai chiều để đảm bảo chất lượng khoa học tốt nhất và được xuất bản trực tuyến, đúng kỳ.

Ngoài việc đăng tải các kết quả nghiên cứu đề cập ở trên, Tạp chí cũng xuất bản các bài báo tổng quan về các xu hướng nghiên cứu hiện đại, mới và định hướng cho từng lĩnh vực. Tạp chí nhận bản thảo của các học giả, chuyên gia, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu tại Việt Nam và quốc tế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Cái Trịnh Minh Quốc, Hoàng Trọng Hùng, Phạm Lê Hoàng Linh, Lê Việt Đan Hà
5–21
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG TÚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đức Hiếu
23–33
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Thùy Nga
35–46
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – GÓC NHÌN VỀ NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Thụy
47–64
TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thái Phán, Lê Anh Quý
65–78
SỰ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở QUẢNG NGẠN, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thiện Tâm
79–94
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG CÓ CHỨNG CHỈ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Lê Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Quý Quốc, Lê Thị Phương Thanh
95–107
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Phan Minh Hiếu, Trần Thị Ngọc Liên, Phan Minh Trung, Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân
109–122
CÁC YẾU TỐ RỦI RO CỦA CHỦ NHÀ HOMESTAY SỬ DỤNG AIRBNB TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
PDF (Vietnamese)
Mai Thu Giang
123–137
KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Hoàng Đông, Hoàng Thế Hải, Trần Chí Vĩnh Long, Hoàng Thị Mộng Liên, Lê Nam Hải
139–151
ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC ĐẾN MIỀN TRUNG, VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)