Vol. 129 No. 5B (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

ISSN (Print): 2588-1205 | ISSN (Online): 2615-9716

Hue University Journal of Science: Economics and Development is a peer-reviewed national journal published by Hue University. The Journal brings together multidisciplinary interests in one journal and is to disseminate information of research in economics, accounting, finance, management, business administration, and related areas. The Journal is devoted to the publication of contributions in all fields of theoretical and applied research of the above disciplines from academics, professionals, graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research throughout the world. The editors welcome original contributions that have not been published and are not under consideration elsewhere. Papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity.

Indexing: The journal is indexed in CrossRef, BASE, and PKP|Index and accessed anywhere and anytime all over the world.

DOI® number: The journal has DOI: 10.26459. Each paper published in Hue University Journal of Science: Economics and Development is assigned a DOI number, which appears on the first page of the published paper after the volume and number of the issue.

Original Article

Cái Trịnh Minh Quốc, Hoàng Trọng Hùng, Phạm Lê Hoàng Linh, Lê Việt Đan Hà
5–21
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG TÚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đức Hiếu
23–33
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Thùy Nga
35–46
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – GÓC NHÌN VỀ NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Thụy
47–64
TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thái Phán, Lê Anh Quý
65–78
SỰ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở QUẢNG NGẠN, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thiện Tâm
79–94
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG CÓ CHỨNG CHỈ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Lê Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Quý Quốc, Lê Thị Phương Thanh
95–107
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Phan Minh Hiếu, Trần Thị Ngọc Liên, Phan Minh Trung, Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân
109–122
CÁC YẾU TỐ RỦI RO CỦA CHỦ NHÀ HOMESTAY SỬ DỤNG AIRBNB TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
PDF (Vietnamese)
Mai Thu Giang
123–137
KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Hoàng Đông, Hoàng Thế Hải, Trần Chí Vĩnh Long, Hoàng Thị Mộng Liên, Lê Nam Hải
139–151
ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC ĐẾN MIỀN TRUNG, VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)